Search
× Search
Katamaran ano, či ne? Tipy pro začátečníky 2
Jan Koukal

Katamaran ano, či ne? Tipy pro začátečníky 2

V prvním díle seriálu jsme mluvili o nejzřejmějším kladu katamaranů. Tím je prostor na palubě i v podpalubí. Tentokrát se podíváme na rozdíly v manévrovacích schopnostech. Dva motory umožňují mnohé, ale jejich poloha je větším rizikem. 

Podstatné rozdíly mezi jedno- a vícetrupými jachtami se týkají i vedení lodi. Jedním z problémů katamaranů je, že při manévrování v přístavu nemá kapitán dobrý přehled. Na některých katamaranech je kormidelní pozice umístěná na zádi jednoho z trupů, na jiných je excentricky na zadní hraně nástavby. Jsou i lodě s flybridge, kde se sedí výš, ale ani tak není úplně dobře vidět okolí lodi. Kontrolovat situaci na druhém boku jachty pohledem skrz okna salonu není zdaleka ideální. Kotvení tak vyžaduje větší koordinaci se členy posádky, přičemž je lépe, když i "poradní hlas" má již nějaké zkušenosti s posouzením vzdálenosti ve vztahu k setrvačnosti lodi, vlivu větru apod.

Existují i katamarany se dvěma kormidelními pozicemi, což je dobrý nápad, který umožňuje vyhodnotit situaci po obou bocích plavidla, ale ovládání motoru bývá jen u jednoho z nich, takže v přístavech nejde jen o řešení problému.

Další problém představuje to, co jsme výše nazvali výhodou - prostor. S prostorem rostou vzdálenosti. A tak úkony, které na jednotrupé jachtě obstaráte bez nutnosti pouštět kormidelní kolo, jako například rychlé předání lana, si na katamaranu vyžádají cestu od kormidla na záď, čímž ztrácíte drahocenné vteřiny.   

Vyplouvání z řady


V marínách a přístavech při vyplouvání či kotvení má katamaran výhodu v dobré manévrovatelnosti. Kormidelní kolo lze jednoduše zafixovat na střed, protože manévry obstaráte pomocí dvou plynových pák a lodí točíte na místě podobně jako lze na místě otočit tank. Kormidlo u toho nepotřebujete, to ostatně funguje jen při určitém proudu vody, což není tento případ.

Platí to i při vplouvání na místo v řadě lodí a vyplouvání z něj.

Při odplouvání máme uvázaná dvě lana na zádi a vpředu dva mooringy. Poradíme si i v situaci, kdy na palubě není dostatek lidí, aby každé lano obstaral jeden člověk. Nejprve zařadíme dopředný chod, záďová lana se napnou, ale loď zůstává v rovině. Plyn korigujeme na základě síly bočního větru. Pak již můžeme uvolnit závětrný mooring a poté i návětrný.

Uvolňování mooringu si vyžaduje alespoň jedno dalšího člena posádky, který zkontroluje, zda již lana klesla ke dnu, protože je potřeba vyhnout se maléru v podobě namotání lana na propeler. Pak můžeme kontrolovaně povolovat záďové lano, přičemž katamaran pozvolna vyplouvá z řady.


Motory

U katamaranů je třeba mít na paměti, že motory jsou umístěny poměrně daleko na zádi a na rozdíl od monohullu kde je daleko od boku ve středu lodě, jsou na bocích, což zesiluje účinek při manévrech a s tím je třeba počítat. Při vyplouvání ze stání jsou skippeři jednotrupých jachet zvyklí začít loď točit, když vyplují zhruba tři čtvrtiny délky. To může být v případě katamaranu příliš brzy, protože propelery jsou na bocích a ještě posunuty hodně vzad (navíc u některých katamaranů jsou až za kormidelním listem). Takže zachytit vrtulí mooringové lano není zas tak složité. Na rozdíl od nápravy tohoto lapsu.
Proto je dobré při vyplouvání celý katamaran otáčet na místě a ne s ním točit za plavby jako s jachtou jednotrupou. Prostě stačí správnou kombinací dopředného chodu jednoho motoru a zpětného chodu druhého motoru loď vymanévrovat s elegancí lunárního modulu. Tedy , když to máte trochu v ruce.
 

Bóje


Posádky katamaranů se často dopouštějí chyby při pokusu vyvázat se na bóji - přibližují se k ní přídí a člen posádky stojící vysoko na palubě je od bóje na hladině tak vzdálen, že pokus obvykle skončí nezdarem. Lepší je provádět manévr na zpětný chod. Pomocná síla stojí na koupací platformě a snadno si přitáhne bójku a chytí lano. Snazší je to i pro kormidelníka, protože má lepší výhled a může lépe komunikovat s posádkou.

Pokračování příště.

2980
Na horu