Search
× Search
Kampaň „Na vodě nejsi nikdy sám“
Daniel Vodička
/ Kategorie: Zajímavosti

Kampaň „Na vodě nejsi nikdy sám“

Splavné vodní cesty v České republice (cca 720 km) jsou využívány kromě pravidelné vodní dopravy také k rekreaci mnoha zájmových skupin osob, ať jsou jimi vůdci rekreačních plavidel s vlastním strojním pohonem nebo bez něj, či koupající se, rybáři a další.

Zásadním předpokladem k zajištění bezpečnosti na vodních cestách je dodržování pravidel plavebního provozu všemi jeho účastníky, ale také vzájemná ohleduplnost a tolerance.

Ve snaze podpořit a více propagovat právě tyto hodnoty, kterými jsou dodržování pravidel a ohleduplné chování všech účastků plavebního provozu, vznikla na půdě Státní plavební správy kampaň „Na vodě nejsi nikdy sám“.

Státní plavební správou je vnímán nárůst obliby v provozování různých sportovně rekreačních aktivit na vodních cestách, a to nejen v České republice, ale i v ostatních státech Evropy, které mohou významně ovlivnit právě bezpečnost plavebního provozu.

Byly vybrány čtyři z těchto moderních aktivit, s nimiž je možné se stále častěji setkat, a to provoz vodních skútrů (V ČR evidováno 2091 těchto plavidel), provoz jetsurfů, wakeboardů a vodních lyží a paddleboardů. Pravidla jejich bezpečného provozu jsou představena prostřednictvím čtyř krátkých video spotů se známou sportovní osobností na webové stránce: www.sportnavode.cz.

Základní myšlenka vychází z obecné zákonné povinnosti „zachovávat přiměřenou opatrnost a chovat se tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti a plynulosti plavebního provozu, lidského života nebo zdraví, ke vzniku škody na majetku a nezpůsobit nehodu v plavebním provozu nebo překážku na vodní cestě“.

Jak uvádí Lukáš Dražil, reprezentant České republiky v jízdě na vodním skútru, je to vždy o zodpovědnosti, protože: „Na vodě nejsi nikdy sám“.

Foto Daniel Vodička

1726
Na horu