Search
× Search
K Severnímu a Baltskému moři za teplem
Jan Koukal
/ Kategorie: Počasí, Zajímavosti

K Severnímu a Baltskému moři za teplem

Teplota povrchových vod Baltského a Severního moře byla během letošní zimy výrazně nad dlouhodobým průměrem. V prosinci, lednu a únoru byly naměřeny až o 1,5 stupně vyšší teploty, než odpovídá průměrným hodnotám za uplynulé čtvrtstoletí.

V některých oblastech Severního moře byla zima 2022/2023 nejteplejší nebo druhou nejteplejší zimou od počátku měření. První takto komplexně měřenou zimou v obou mořích byl rok 1996/1997. V jihozápadní části Baltského moře to byla třetí nejteplejší zima. Vyplývá to z údajů Spolkové námořní a hydrografické agentury (BSH).

V Severním moři byly povrchové teploty v zimě 2022/23 téměř ve všech oblastech vyšší než dlouhodobý průměr. Platí to zejména pro oblast severně od Lamanšského průlivu a pro oblasti u německého a dánského pobřeží Severního moře. Tam bylo u hladiny až o 1,5 stupně tepleji, než je dlouhodobý průměr. V jihozápadní části Baltského moře byly teploty při povrchu v zimě 2022/23 rovněž až o 1,5 stupně vyšší než dlouhodobý průměr, u německého pobřeží mezi 0,75 a 1,5 stupně.

Již jaro, léto a podzim loňského roku se vyznačovaly výrazně nadprůměrnými teplotami povrchových vod obou moří, proto údaje ze zimních měsíců nejsou pro výzkumníky příliš překvapivé.

Agentura BSH analyzuje povrchové teploty Severního a Baltského moře na týdenní bázi s využitím dat z dálkového průzkumu, měřicích stanic a lodí. Zimní průměr byl pro tyto analýzy vytvořen z týdenních průměrných teplot v prosinci, lednu a únoru. Pro klimatologickou klasifikaci se vypočítávají a prezentují rozdíly mezi zimním průměrem 2022/23 a dlouhodobým zimním průměrem od roku 1996/97 do roku 2020/21.

Pokud jde o setrvalý růst teplot, Balt a Severní moře samozřejmě nejsou výjimkami. V loňském roce LN informovaly o zlověstných závěrech vědců, podle nichž Oteplování Středozemního moře pokračuje až dvojnásobným tempem proti průměrnému růstu teplot světového oceánu. Ovlivňuje to tamní faunu i flóru - v teplých vodách se nedaří mořským trávám nazývaným „plíce moře“, ani endemickým druhům ryb, které vytlačují invazní druhy z Rudého moře.

539
Na horu