Search
× Search
Je takové rozhodnutí spravedlivé?
Daniel Vodička

Je takové rozhodnutí spravedlivé?

Včera jsme psali o sporném vítězství jachty Ichi Ban v offshore závodu Rolex Sydney Hobart. Vítězem nebyl první v cíli, o pořadí rozhodla protestní komise. Podobně skandální bylo podzimní rozhodnutí o posunutí cíle při Rolex Middle Sea Race, které také stanovilo jiného vítěze závodu. Zajímavě popisuje situaci blogger Paulo Pernão z webu Interesting Sailboats

 

Jachta Sama Haynese Celestial časem dle handicapu IRC zvítězila v Sydney Hobart Race 2021. Také byla vyhlášena prozatímním vítězem. Pak podala protest loď s druhým nejlepším časem, Ichi Ban Matta Allena, protože Celestial po dobu 90 minut během závodu neodpovídala na VHF. Protest podé podala i Race Committee.

Domníval jsem se, že protest bude zamítnut, protože stejnými problémy s vysílačkou trpělo mnoho lodí na úseku, kde není vždy dobré pokrytí VHF, a tato situace neposkytla jachtě Celestial žádnou výhodu.

Jistě, navázání spojení s více než tuctem lodí, které měly stejný problém jako Celestial, tedy náhodné spuštění osobní lokalizační bóje (PLB), trvalo kratší dobu, ale zdaleka nebylo okamžité, jak optimisticky požadují pravidla (konstantní monitorování VHF). Spojení trvalo v průměru 15, ale v některých případech i 25 minut.

V případě lodi Celestial požádala závodní komise po neúspěšné snaze o navázání spojení nejbližší loď Ichi Ban, aby bez změny kurzu vypuštěním světlice upoutala pozornost lodi Celestial. To mělo pozitivní výsledek - loď Celestial kontaktovala jachtu Ichi Ban ruční vysílačkou.

Kontaktování přenosnou VHF může znamenat, že na Celestial byl nějaký problém s hlavní vysílačkou nebo anténou, o kterém posádka nevěděla.

Ale pokud jde o problém bezpečnostní, závodní komise udělala z komára velblouda. Na Celestial byl neúmyslně spuštěn jeden přístroj PLB (osobní radiobóje, která se aktivuje například při pádu muže přes palubu). Jestliže Celestial nezměnila kurz ani rychlost, nevypustila světlice (což by se komise dozvěděla, protože Ichi Ban byla blízko), ani se nepokusila zavolat závodní komisi svým satelitním telefonem (komise věděla, že ho mají), bylo na 99 procent zřejmé, že jde o planý poplach. Potvrzení poplachu PLB vysílačkou není sice nutné, ale pokud nedochází na lodi s celou posádkou na palubě k žádné změně chování (kurz, rychlost), je možné předpokládat, že se jedná o planý poplach a není třeba hned vysílat na místo pátrací letadlo.

 

Závodní komise se rozhodla protest uznat. Udělila velkou penalizaci jachtě Celestial a udělila nápravu Ichi Ban, čímž se tato dostala do vedení. Později toto rozhodnutí potvrdila i mezinárodní jury. Tříminutová náprava pro Ichi Ban se mi vzhledem k tomu, že nezměnila kurz ani rychlost, zdá přehnaně štědrá.

Naopak 40minutová penalizace jachty Celestial za "porušení pravidel závodní komunikace", konkrétně stálého kontaktu VHF, se jeví jako svévolná, protože mnoho dalších lodí bylo kontaktováno a téměř žádná neodpověděla způsobem slučitelným s tímto pravidlem, přičemž průměrná doba odpovědi byla 15 minut, ale některým to trvalo 25 minut.

Pokud byla udělena penalizace lodi Celestial, měly být penalizovány i ostatní lodě, i když v menší míře. Celestial však byla potrestána jako jediná.

Nevěřil bych, že je to možné. Jak může Matt Allen pociťovat nějakou satisfakci z tohoto "papírového" vítězství a nestydět se za způsob, jímž bylo dosaženo?

Po tom, co se stalo na Middle Sea Race 2021, kde změna cílové čáry určila jiného vítěze, je na místě se zamyslet, zda by World Sailing neměla zaujmout aktivnější roli, co se týče posledního slova ve věci protestů a jmenovat odvolací jury pro hlavní závody.

2486
Na horu