Search
× Search
Je Navionics přesnější než papír?
Daniel Vodička
/ Kategorie: Navigace

Je Navionics přesnější než papír?

U nedávného článku o užitečnosti papírových map se na FB rozhořela debata zastánců a protivníků elektronických map. Jejich zastánci krom jiného argumentují mimořádnou detailností na příkladu izobat u pobřeží či zátok. Nad tímto bych se rád zastavil. Jsou opravdu elektronické mapy podrobnější?

Jak již bylo napsáno v článku zde, žádná mapa není přesnější než podklady, ze kterých vychází. Vše tedy záleží na podkladech, podle kterých byla mapa vytvořena. A zde hraje velkou roli stáří podkladů.

Source diagram

Image
Stáří podkladů, podle kterých byla mapa vytvořena.
Na papírových mapách můžete najít diagram, který ukazuje, z jak starých podkladů mapa vychází. Obvykle se tím nezabýváme, ale je to údaj, který může být v některých situacích důležitý. Je z něj možné odvodit, jak asi přesné (respektive nepřesné) budou detaily na mapě. Je jasné, že u pobřeží mapovaného na začátku 20. století musíme být opatrnější než v místech, která byla zmapována před 20 lety. Roli zde hrají jak techniky měření hloubek (viz zmíněný článek zde), tak i horizontální přesnost měření.

Tedy, údaj o zdroji, ze kterého mapa vychází, je důležitý. Bohužel jsem ho na mapách Navionics v telefonu nenašel (netvrdím, že není dostupný na větších přístrojích, nevím).

Horizontální přesnost

Řekneme si nyní něco o horizontální přesnosti měření. Svoji roli zde hraje tzv. mapové datum. V podstatě jde o matematický model země, který byl při mapování použit. Těchto modelů je mnoho a většina z nich dobře odpovídá jen určitému místu na povrchu Země. Pokud chceme, aby odpovídala naše GPS poloha poloze na mapě, je třeba, aby přístroj GPS pracoval se stejným modelem, v jakém byla vytvořena mapa.

Ani správně použitý mapový datum ale nezaručuje, že údaje ze starších dat budou přesné. Na přesnost se dříve nahlíželo trochu jinak než dnes. To bylo dáno jednak technickými možnostmi a jednak tím, že větší důležitost byla věnována relativní přesnosti (vzhledem k okolí), než přesnosti absolutní (přesné místo na povrchu Země).

Přesný zdroj, nebo interpolace?

A nyní se vraťme fantasticky podrobným mapám Navionics. Izobaty husté tak, že by se daly krájet. Bylo místo zmapované s touto ohromující přesností, nebo se jedná o interpolace mezi známými hodnotami? Osobně se přikláním k variantě interpolací. Mapování mořského dna není levnou záležitostí a nemyslím si, že pro hydrografy má pobřeží v zátoce v těsné blízkosti břehu takovou důležitost, že ho do detailu zpracují.

Z mého laického pohledu jsou detaily na elektronických mapách krásné a užitečné. Zprostředkují nám to nejlepší rozlišení, ve kterém je papírová mapa k dispozici (to je vynikající). Ale nic víc. Dle mého názoru jsou další detaily jen interpolace vycházející ze známých faktů.

Tolik můj názor. Rád se ale nechám přesvědčit o opaku.

1145
Na horu