Search
× Search
Jarní údržba II: nátěry a laky
Jan Koukal
/ Kategorie: Stavba a údržba

Jarní údržba II: nátěry a laky

Údržba lodi na jaře je stejně důležitá jako ta na podzim. Kdo se víc snažil na podzim, má na jaře volněji a naopak. Druhý díl je věnován obnově nátěrů.

V případě dřevěných lodí je lakování samozřejmostí. Ale i „bezúdržbový“ plášť laminátových jachet časem ztratí lesk, a musí tedy dostat nový nátěr.

Výrobci barev dodávají podrobné návody na přípravu práce, s informacemi o správné zrnitosti brusného skelného papíru či správném postupu natírání různých materiálů. Pokud se budeme řídit těmito pokyny, neměli bychom dělat chyby. Zde proto jen základní pokyny:

1) Vytvořte si vhodné pracovní podmínky. Zamezte přímému slunečnímu svitu, silnému průvanu a pokud možno v minimální prašnosti.

2) Nejlepší teplota je kolem 15 stupňů. Především závěrečné vrstvy je třeba nanášet v teplotě vyšší než12 °C.

3) Podklad pečlivě očistěte a opláchněte čistou vodou. Na tuku, vosku a silikonu barva nedrží. Z povrchu je třeba je odstranit.

4) Dřevěné a ocelové jachty lze mořit, aby se odstranil starý nátěr. Trupy ze sklolaminátu se musejí brousit. Odstraňovač barev zničí vrstvu gelcoatu.

5) Nepoužívejte brusky s talířovým brusným kotoučem (z vrtačky), nýbrž pásové brusky (na větší plochy) nebo vibrační či rotační brusky s odsáváním.

6) Dvousložkové laky a barvy nenechte po přípravě bez dozoru v blízkosti hořlavých materiálů. Reagují i v nádobě a vytvářejí enormní teploty, které nelze zchladit.

7) Nemíchejte barvy od různých výrobců, i opravy provádějte vždy stejnou značkou.

8) Dodržujte přesně údaje výrobců na zředění různých nátěrových hmot. Špatné rozředění může barvu rozložit nebo zřetelně ovlivnit schnutí.

9) Nenatírejte dvousložkový lak na podklad z jednosložkového laku. Obráceně to možné je.

Barvy a laky lze nanášet různým způsobem. Štětec je nejnáročnější. Přesto alespoň první nátěrová vrstva (základní) by měla být štětcem provedena, aby se barva dobře vpila do podkladu.

Snáze a rychleji to jde s válečkem. Ihned po nanesení barvy válečkem je dobré "vyhladit" barvu dobrým štětcem. Větší plochy se nastříkají pistolí, je to však práce, kterou by raději měl provádět odborník.

Pokud se k práci s pistolí odhodláte, postupujte následovně: veďte trysku asi 50 cm od trupu v pravidelných horizontálních tazích, rovnoběžně k palubní hraně. Jelikož stříkání za chůze je obtížné, je lépe stříkat z jednoho místa na jedno pásmo v dosahu. Při stříkání každého pásma překryjte celé pásmo i část za jeho okrajem.

 

Základní nátěry

V části pod vodoryskou by se měl používat jen základní dvousložkový epoxidový nátěr. Pro plochy nad ní jsou vhodné základní nátěry na bázi epoxidu nebo polyuretanu, obě však dvousložkové. Případně se používá jednosložkový základní nátěr na bázi chlorovaného kaučuku nebo alkydové pryskyřice.

Základní nátěry slouží ke zprostředkování dobrého přilnavého spojení s materiálem podkladu a mají jej nasytit, aby pak nenasál nerovnoměrně dokončovací barevný nátěr. Pokud chceme ještě ochranný nátěr, například pro lepší vodotěsnost gelcoatové vrstvy, musí být podkladovým nátěrem dvousložková pryskyřice.

Při všech následujících nátěrech je třeba dbát doporučených intervalů. Jejich nedodržení podstatně ovlivňuje vyschnutí a může to vést k nedostatečné přilnavosti následující vrstvy.

U podponorových částí hliníkových a ocelových trupů se používají hutné nátěry na bázi dehtových epoxidů, respektive zinkového prachu. Mohou zabránit rezavění a poškozování trupu na dlouhá léta.

 

Pigmentované lakové barvy

I zde můžeme volit mezi jednosložkovými a dvousložkovými barvami. Jednosložkové barvy sestávají většinou z alkydových pryskyřic nebo ze směsí alkydových a akrylových pryskyřic.

Velký výběr z alkydových pryskyřic umožňuje dosáhnout vysoce trvanlivých výsledků, přesto se stále nevyrovnají dvousložkovým systémům.

Jako základní barvu obsahují polyuretan nebo polyakryláty. Kromě toho lze dvousložkové barvy zpracovat v udávaných intervalech následující vrstvy, aniž se musí mezitím brousit.

Dvousložkové nátěry jsou elastické a obzvláště odolné proti poškrábání, nejsou však vhodné pro nátěry přírodního dřeva, kvůli mírním změnám objemu dřeva v průběhu času.

 

Průsvitné laky

Má-li zůstat zachován charakter dřevěné lodě, používají se průsvitné laky. Vlastnosti a jakost dřeva určují, zda budou lépe vyhovovat jednosložkové, nebo dvousložkové laky. Zde se určitě vyplatí poradit se s odborníkem. Aby se docílilo trvanlivého laku, je třeba nanést osm až dvanáct vrstev. Teprve potom je dřevo dostatečně chráněno.

Matné průsvitné laky dávají již po několika nátěrech uspokojivou apreturu. Přesto bychom měli nanést stejný počet vrstev jako u lesklých průsvitných laků. Příliš tenká vrstva neposkytuje postačující ochranu podkladu.

 

Antivegetační barvy

Antivegetační laky chrání lodě v jejich ponořené části před obrůstáním mikroorganizmy, řasami, mušlemi atd. Ty se usazují na trupu tehdy, když tam nacházejí příznivé životní podmínky.

Antifoulingy tomu zabraňují tím, že vylučují biologicky aktivní látky. Takové biocidy nebo pesticidy jsou účinné pouze ve správné koncentraci, ve správný čas a na správném místě. Proto je potřebná dostatečně silná vrstva pro dané období, stejně jako správný typ pro příslušný plavební region (jiný antifouling se hodí do Baltského, jiný do Středozemního moře). Určení správného biocidu raději přenecháme odborníkům.


 

Tvrdý antifouling

Může být vystaven působení vzduchu až 6 měsíců, aniž ztrácí účinnost. Je to důležité hlavně pro čluny přepravitelné na vozíku, které se skladují na souši. Dalším vývojovým stupněm tvrdého antifoulingu je tzv. samolešticí antifouling poskytující zvlášť vysokou ochranu. Rovněž nás ušetří broušení před následným nátěrem.

Tvrdé antifoulingy uvolňují účinné látky až při kontaktu s vodou. Nosný materiál sestává z chlorovaného kaučuku nebo vinylové pryskyřice. Jen velmi zvolna se uvolňuje bioaktivní látka. Na konci sezóny zbývá barevný skelet, který obsahuje ještě asi 50 procent účinné látky.

 

Kopolymerový antifouling

Označuje se rovněž jako samolešticí. Vystačí s tak malým podílem jedů, jaký je právě nutný: molekuly účinné látky se uvolňují až tehdy, když se pojivo zvolna rozpouští ve vodě. Třecím odporem při jízdě se vymývá vrstva po vrstvě a další se aktivuje.

 

Příště: Protikorozní ochrana

2602
Na horu