Search
× Search
Jaký je výkon bilge pump?
Daniel Vodička

Jaký je výkon bilge pump?

Bilge pumpa je čerpadlo, které čerpá vodu z trupu lodi. Pokud tam nějaká je. Na čerpadlech je označen výkon, který se zdá být úctyhodný. Jaká je ale realita? Kolik vody z trupu čerpadlo skutečně vyčerpá?

Pojďme se podívat na konkrétní příklad. Tím bude dvanáctivoltové čerpadlo Rule 2000. U něj je udáván výkon 120 litrů za minutu a maximální převýšení 3 metry. Na hodinu to pak vychází na 7200 l. To je, dalo by se říci, nepředstavitelné množství vody. Kolik to je ve skutečnosti? Jaké jsou ztráty?

Stav akumulátorů
Výrobci čerpadel obvykle uvádějí jejich výkon při napětí 13,6 V. Takového napětí však dosáhneme jen ve chvíli, kdy jsme napojeni na nabíječce, nebo běží motor. Standardně je v bateriích mnohem menší napětí.
Dalším problémem je, jaké napětí je ve skutečnosti u čerpadla. Na vedení od baterie k čerpadlu dochází ke ztrátám, které mohou být způsobené korozí na spojích a případně podceněním průměru drátů, které vedou k čerpadlu.
Nízké napětí může způsobit pokles kapacity čerpadla kolem 20 %. Místo 120 l za minutu to tak bude jen 96 l za minutu.

Výška
Výrobci často uvádějí výkon čerpadla při čerpání horizontálním směrem. To nám však nestačí. Čerpá se voda z prostoru kýlu pod hladinou v podstatě až k výšce paluby. Rozdíl výšek se bude pohybovat u středně velkých jachet mezi 1,5 až 2,0 metry. Převýšení 1 metrů způsobí ztrátu výkonu čerpadla kolem 30 %. Při převýšení 2 metrů je to již kolem 40 %.
Pokud bychom se rozhodli pro střed mezi uvedenými hodnotami, bude pokles výkonu 35 %. Místo 96 l za minutu (po odečtení ztráty vlivem nižšího napětí) to tak bude jen 62 l za minutu.

Hadice
Svůj vliv na odčerpávané množství vody má i hadice, která vodu odvádí, její délka, hrubost a překážky ve vedení způsobené například prudkými záhyby hadice.
Zde je lepší používat hladké hadice, které mají menší odpor, jsou dostatečného průměru a pokud možno neprocházejí prudkými záhyby. I tak bude třeba počítat s určitými ztrátami.
Použijeme-li hadici správného průměru, která bude správně vedená, můžeme počítat s další ztrátou 20 % výkonu. Místo 62 l za minutu (po odečtení výše zmíněných ztrát) to tak bude jen necelých 50 l za minutu.

Začínali jsme na minutovém výkonu 120 l a snadno se nám může stát, že skutečný výkon čerpadla bude jen 50 l za minutu. To je 5 poloplných kbelíků vody. Je to lepší než nic, ale žádná sláva, že?

Pokud chcete vědět, jaký je skutečný výkon vašeho čerpadla, nalijte do trupu přesně dané množství sladké vody a změřte si, jak dlouho trvá jeho vyčerpání. Jen tak budete mít jistotu. 


 

9811
Na horu