Search
× Search
Jaké lano uvolnit jako první, příďový spring
Daniel Vodička
/ Kategorie: Technika plavby

Jaké lano uvolnit jako první, příďový spring

Vítr vás tlačí k molu a budete vyplouvat přes příďový spring, což je za takových podmínek nejbezpečnější metoda. Jak si budete v takové situaci počínat?

Stojíte bokem u mola, jste vyvázáni příďovým a záďovým vyvazovacím lanem a příďovým a záďovým springem. Jak budete postupovat při odplouvání? V jakém pořadí budete odvazovat lana?

Obvykle bude nejlepší začít tím, že si zkrátíme příďový spring a uvážeme ho na průběžno, tedy s oběma konci na vazáku na palubě, aby bylo možné ho při odplouvání povolit a protáhnout zpět na palubu. Kratší spring je lepší z toho důvodu, že snižuje nebezpečí, že se na laně udělá uzel a ten se zasekne v kruhu na břehu, kterým ho budeme protahovat. Dále si uvážeme spring tak, aby dlouhý konec byl na vazáku dole a krátký nahoře. Při odplouvání tak protahujeme krátký (znovu menší šance, že se zamotá).

Fouká k molu, jachta tedy nebude mít ani po odvázání tendenci odplout. K molu je více snášená příď, můžeme tedy odvázat nejprve příďové lano (1), které je zbytné. Dále můžeme pokračovat tím, že si zařadíme přední chod a stočíme kormidlo k molu. V tu chvíli je jachta stabilní na záďovém laně. Můžeme odvázat záďový spring (2). Pokračujeme tím, že stočíme kormidlo od mola (stále je zařazený přední chod). Nyní se jachta stabilizuje na příďovém springu, záď tlačí prop wash k molu. Odvážeme volné záďové lano (3).

Teď už stačí jen otočit kormidlo k molu. Záď se začne vzdalovat od mola. Jakmile je dost vytočená od mola, zařadíme zpátečku. Ideálně razantní krátkou zpátečku, aby jachta nabrala rychlost a odlepila příď od mola. Pak vyřadíme, aby měl pomocník na přídi čas odvázat příďový spring (4). Jakmile je lano volné, znovu zpátečka a couváme pryč od mola.

 

3814
Na horu