Search
× Search
Jak změní ochrana Posidonie kotvení v Chorvatsku
Daniel Vodička
/ Kategorie: Kam jet, Zajímavosti

Jak změní ochrana Posidonie kotvení v Chorvatsku

Splitsko-dalmatinska županija se jako první v Chorvatsku rozhodla pro ochranu porostů mořské trávy Posidonie, která je nejvíce ničena kotvícími jachtami. Pro jachtaře to může znamenat nepříjemné omezení kotvení v místě výskytu Posidonie.

Mořská tráva Posidoinie mořská je středomořským endemitem. Najdeme ji na mořském dně do hloubky až 40 metrů. Pohlcuje extrémní množství CO2 a její louky jsou důležité pro přežití a rozmnožování celé řady mořských organizmů. Bohužel, v posledních 50 letech podle odhadů zmizelo ze Středomoří 13 – 40 % porostů Posidonie. Proto je v posledních letech chráněna a na některých místech je zakázáno kotvení a je nezbytné využívat kotevní bóje, které louky mořské trávy ochrání.

Posidonia roste velmi pomalu. Její oddenky na dně rostou o 1 – 2 cm za rok. Stačí je však vyorat kotvou, porost na dně je narušen a v erozi pokračují vlny a mořské proudy. Takto byly louky mořské trávy zlikvidovány kotvícími jachtami v nejedné zátoce na Jadranu. Problém představuje velké množství jachet, kotev a pomalá obnova luk, která trvá i více než 100 let. Má-li dojít k záchraně Posidonie a tím i k záchraně života, který je na louky navázán, je ochrana nezbytná. Ať se nám to líbí, nebo ne.

Splitsko-almatinská županije má vytipováno 69 potenciálních kotvišť, kde by se měly nainstalovat k Posidonii šetrné kotevní bóje. Jak to bude s kotvením na dalších místech nebylo uvedeno.

Z hlediska ekologicky-ekonomického se však zdá být logické, že budou pod záštitou ochrany mořské trávy připraveny kotevní bóje, které budou mít i nezanedbatelný ekonomický efekt. Koneckonců debaty o utíkající financích od jachet, které stojí na kotvě bez placení se vedou v Chorvatsku již mnoho let. Zde by se nenasytný ekonomický zájem mohl přikrýt bohulibým záměrem ekologickým. A jachtaři, kteří snad mají ve výbavě ekologické cítění, by měli být schopni to pochopit.

575
Na horu