Search
× Search
Jak zajet mezi lodě?
Daniel Vodička
/ Kategorie: Technika plavby

Jak zajet mezi lodě?

Připlouváte bokem k molu do malé mezery mezi loděmi. Tak akorát na vaši loď. Víte jak na to?
 

Zajet na toto místo na přední chod není docela snadné. Je to dáno tím, že musíte přesně odhadnout, kam zajet přídí, aby vám zbylo místo na stočení lodě bokem k molu. Na příď přitom vidíte jen špatně a odhad je obtížný. Hrozí nebezpečí kolize s kolem stojícími jachtami.


Proto je v tomto případě dobré, zajíždět zádí napřed.

S příďovým propelerem


Zajíždíme zádí napřed na místo. Plujeme proti větru a zádí míříme v podstatě přesně na místo, na kterém budeme stát zádí po vyvázání. Je to jednoduché, protože máme výborný přehled o vzájemné pozici mola a lodě. Jakmile jsme zádí na místě, stačí ťuknout do příďového propeleru a příď dotlačit na místo u mola.

Bez příďového propeleru

Grafika Lodní noviny

Grafika Lodní noviny

Bez příďového propeleru vyvážu záďové lano, stočím kormidlo k molu a zařadím přední chod. Prop wash posune jachtu bokem k molu.
Bez příďového propeleru využijeme prop wash (poslání proudu vody na vytočené kormidlo při zařazeném předním chodu). Začátek manévru je stejný. Zajíždíme zádí na místo, kde bude záď vyvázaná.
Vyvážeme si záďové lano, stočíme kormidlo k molu a zařadíme přední chod motoru. Příď lodi se po chvíli nalepí na molo.

Také tento manévr vás naučíme na našich praktických kurzech v Praze, nebo v Chorvatsku. Nebo si můžete poslechnout naši online přednášku

Další podobné manévry najdete v knize Přístavní manévry.

12219
Na horu