Search
× Search
Jak vypadá zkouška na „chorvatské Béčko“
Ondřej Novák
/ Kategorie: Kam jet, Zajímavosti

Jak vypadá zkouška na „chorvatské Béčko“

Přezdívku „tramvajenka“ chorvatský skipperský průkaz Voditelj brodice B nezískal náhodou. Vykonání zkoušky na chorvatských kapitanátech je až překvapivě snadné. Na druhou stranu jde o dostupnou „vstupenku“ do světa jachtingu, kterou na rozdíl od českého průkazu C není třeba po několika letech obnovovat s doložením počtu uplutých námořních mil.

Řada držitelů chorvatského Béčka následně začne pokukovat po českém průkazu C nebo zejména britských kurzech RYA. Navíc, ani zkoušky na „tramvajenku“ neudělá každý a je dobré přípravu nepodcenit.

Zkoušky probíhají před komisí na několika kapitanátech na chorvatském pobřeží. Pro její vykonání například v Zadaru je nutné v pátek ráno vyplnit přihlášku a přinést obálku s dvěma pasovými fotografiemi a zpáteční adresou. Správní poplatek za zkoušku je 900 kuna.

Samotná zkouška začíná odpoledne v 15:00, přičemž na náš termín bylo přihlášených odhadem 40 osob nejen z Česka, ale zaslechli jsme i chorvatštinu, polštinu či slovenštinu. Zkušebních komisí bylo na kapitanátu hned několik a otestování každého zájemce zabralo 5 až 10 minut.

Zkoušení probíhá v češtině a účastníci musí nejdříve prokázat schopnost práce s mapou. Komisař mi na námořní mapě chorvatského pobřeží ukázal lokalitu a požádal o zaznamenání jejích souřadnic. Poté zadal úkol vynést kurz a plánovanou ujetou vzdálenost. Následovalo čtení značek na mapě (typ dna, orientační body, informace o majácích a bójkách, kardinálních znacích apod.).

Po úspěšné ukázce práce s mapou u jednoho komisaře následuje test u dalšího zkoušejícího. Toho zajímá práce s vysílačkou, tedy základní ovládací prvky radiostanice a následně odvysílání některého z nouzových signálů (Mayday, Pan Pan, Man Over Board), případně ověření znalostí hláskovací abecedy. Poté následovala zkouška COLREG. Ta probíhá tak, že komisař předkládá různé situace a vy na dřevěných lodičkách ukazujete, která loď má přednost a jak by měl vypadat úhybný manévr. Na závěr komisař vytáhne tabulku s nočními světly a denními znaky, a zeptá se, co která barevná varianta a rozmístění pozičních světel či denních znaků znamená (zda jde o motorovou loď, plachetnici, rybářskou, kotvící, neovladatelnou apod.). Tuto část osobně považuji za nejtěžší, protože je nutné se nazpaměť přesně naučit asi padesátku různých kombinací světel a denních znaků.

Pro složení zkoušky na chorvatský průkaz Voditelj brodice B není potřeba absolvovat praktický kurz, ale je to důrazně doporučováno. A pokud se rozhodnete absolvovat teoretický kurz s nezávislým instruktorem nebo agenturou, pak je důrazně doporučováno naučit se co nejvíce teorie doma před konáním kurzu. Ušetříte si hodně stresu a týden na jachtě si pak i mnohem více užijete.

Poznámka redakce

Berte prosím v úvahu, že tento průkaz nemusí být uznáván v jiných zemích, jako je Itálie, nebo Řecko.

4712
Na horu