Search
× Search
Jak spočítat pevnost otěží a výtahů
Daniel Vodička
/ Kategorie: Stavba a údržba

Jak spočítat pevnost otěží a výtahů

Jak můžeme spočítat potřebnou pevnost otěží a výtahů? Nepoužíváme na lodi lana, která jsou zbytečně silná? Nejde přitom jen o zbytečnou hmotnost, ale také o cenu a snazší manipulaci s tenčími lany.

Pro správnou tloušťku lana můžeme použít složitý výpočet, nebo jít jednoduchou cestou, která je všem pochopitelná a  na výpočet stačí hlava schopná jednoduchých výpočtů, nebo tužka a papír.

 

Breaking load otěží (kg)

Breaking load výtahů (kg)

Přední plachty

Plocha plachty (m2) x 80

Plocha plachty (m2) x 80

Hlavní plachta

Plocha plachty (m2) x 100

Plocha plachty (m2) x 100

Spinaker / genaker

Plocha plachty (m2) x 30

Plocha plachty (m2) x 30

 

Tak vypadají jednoduché výpočty. Je-li to pro vaše účely příliš jednoduché, je k dispozici tzv. Marshall formula. Platí pro běžné jachty a materiály na výrobu plachet. Mírně se liší u katamaranů a plachet vyrobených laminováním.

SL (otěž přední plachty) = (A) x (V)2 x 0,021

SL – namáhání otěže v kg

A – plocha plachty v m2

V – rychlost větru v uzlech.

Breaking load své otěže pak vypočtete tak, že výsledné číslo vynásobíte 4, aby byl započítaný bezpečnostní faktor.

Pro výpočet zatížení otěže hlavní plachta je Marshallova formula upravena ještě o pozici otěže na ráhně a o převod na kladkostroji. Vznikne jednoduchý vzoreček

SL (otěž hlavní plachty) = (A) x (V)2 x 0,021 x E / (E-X)

Kde E je délka ráhna a X je vzdálenost uchycení otěží od konce ráhna.

Myslím, že raději použiji jednoduchou tabulku výše.

1796
Na horu