Search
× Search
Jak si udělat u mola místo
Daniel Vodička
/ Kategorie: Technika plavby

Jak si udělat u mola místo

Vyplouváte-li od mola plného lodí, obvykle máte problém s prostorem na vytočení zádě. Protože záď je tím, co vybočuje. Jak si udělat na záď místo? Stačí trochu práce s plynem a kormidlem…

Při vyplouvání od mola do úzké uličky potřebujete místo na stočení zádě. Aby příď mohla zahnout dle potřeby, potřebuje záď prostor, kam uhnout. Kormidlo je na zádi a bavíme se v podstatě o tvorovi s řízenou zadní nápravou. Směr neudává příď, ale záď.

	Grafika Lodní noviny

Grafika Lodní noviny

Opřeme se motorem do sousedních jachet. Nejprve kormidlo vlevo, odstrkáváme příď.
Jenomže na uhnutí zádě není mezi jachtami v plné maríně prostor… Jak si ho udělat?

V našem případě si budeme dělat místo na levoboku. Necháme si uvázané jako poslední záďové lano na levoboku. Máme zařazený přední chod motoru. Máme-li stočené kormidlo vlevo, naše jachta se bude tlačit do lodí na levoboku přídí. Otočíme-li kormidlo vpravo, bude vytláčet jachty zádí.

	Grafika Lodní noviny

Grafika Lodní noviny

Následně stočíme kormidlo na druhý bok a odstrkáváme záď.
Nyní vše záleží na tom, jak těsně jsou jachty bokem od nás postavené a jak usilovně mají napnuté mooringy. Běžně tam ale určitá vůle je a tu my využijeme. Kormidlo vlevo, odtlačujeme přídě, kormidlo vpravo, tlačíme do zádí. Dokud to jde, tlačíme, pak otočíme kormidlo. Podle potřeby zopakujeme. Motorem jachty odtlačíme a začneme vyplouvat. Jachty se sice budou tlačit zpět, ale budeme-li rychlejší, vyhráli jsme a můžeme díky získanému prostoru pohodlněji vyplout.

Pak stačí mírně stočit příď vpravo, povyjet 2 -3 metry a vlevo od zádi se objeví dostatek volného prostoru, aby bylo možné stočit kormidlo vpravo pez nebezpečí kolize. 

Platí pro jachty s jedním listem kormidla.

Také toto učíme na našich kurzech

1128
Na horu