Search
× Search
Jak si při odplouvání udělat místo
Daniel Vodička
/ Kategorie: Technika plavby

Jak si při odplouvání udělat místo

Stojíte v maríně Tankerkomerce v Zadaru a budete vyplouvat. Potřebujete místo, abyste se mohli vytočit, protože před vámi není moc místa. Překáží vám ale záď, která se stočí do jachty stojící vedle vás. Co s tím…

Stojíte v Zadaru na posledním místě prvního mola. Vazáky na molu jsou umístěné tak, jak vidíte na kresbě. Potřebujete se stočit, abyste pohodlně vypluli. Jakmile otočíte kormidlo směrem k výjezdu, levobok na zádi se vám natlačí na vedle stojící jachtu. Co s tím?

Grafika Lodní noviny

Grafika Lodní noviny

Kormidlo vlevo a máte vedle zádi dostatek prostoru na vytočení.
Je to snadné. Neotáčejte kormidlo na pravobok k výjezdu, ale na levobok, tedy opačným směrem. Co se stane? V první řadě se vám záď odlepí od jachty, která stojí po vašem levoboku. Získáte tak místo na stočení celé lodě. S odlepením zádě vám pomůže prop wash.

Jachta se ale i tak bude stáčet přídí vpravo. Pomaleji, ale stáčet se bude. Na vině je páka mezi vazákem, kolem kterého se otáčí a místem, kde působí předním chodem propeler.

Stačí tedy otočit kormidlo opačně, než se zdá být správně a celá situace se zjednoduší a můžete vyplout.

Platí pro jachty s jedním listem kormidla.

Za inspiraci děkuji Petru Kovářovi a přeji mu, aby jeho Kapka byla co nejdříve znovu na vodě (to jen mezi námi).

4910
Na horu