Search
× Search
Jak se řídit bójemi systému IALA
Daniel Vodička
/ Kategorie: Navigace

Jak se řídit bójemi systému IALA

Bóje systému IALA jsou vynikající navigační pomůckou. Navádějí do přístavů, označují útesy i oblasti mělčin. Říkají, kam plout, kterým místům se vyhnout. Jak je to s jejich využitím v praxi?

Na kurzech často slýchám otázku, jak daleko můžeme plout od bóje izolovaného nebezpečí? Případně jestli není kardinální značení nejasné a zda musím nechat zelenou bóji po pravoboku.

Jen jedna z pomůcek…

V první řadě je třeba si uvědomit, že bóje jsou jen jednou z navigačních pomůcek. Nejsou samospasitelné. I když… Nejsou od toho daleko. V dobře značených oblastech, jako je například Jadran v Chorvatsku, je možné plout téměř bez map. Zdůrazňuji slovo - téměř! Bez map plout je hloupost, nezodpovědnost (pokud nejste místní rybář).

Ano, bóje jsou vynikající navigační pomůckou, ale mapa je základ (papírová, elektronická). Mapa nám dává odpovědi. Třeba na otázku, jak daleko je možné plout od bóje izolovaného nebezpečí.

Pro jachtu i pro 400 m kontejnerovku

Zdroj Navionics

Zdroj Navionics

Červené bóje laterálního značení před Šibenikem. Pro jachty je hloubka kolem dostatečná.
Zde je třeba si uvědomit, že bóje zde nejsou jen pro jachtaře, ale také pro velké nákladní lodě. Zatímco nám stačí 3 metry vody, jsou lodě, pro které může být 10 metrů hloubky kritických. Toto je třeba mít na paměti při otázce, jak daleko je možné od bóje izolovaného nebezpečí plout. Jsou bóje, které je možné točit v těsné blízkosti, ale také takové, kde je třeba se držet 30 metrů daleko. Na tento dotaz odpovídá mapa.

Stejně budu odpovídat na to, jestli vždy musím mít červenou bóji po levoboku. Pojďme se podívat na vjezd do kanálu Sv. Ante před Šibenikem. Mezi Zlarinem a pevninou zde jsou dvě červené bóje, které pomáhají označit vjezd do kanálu. Pokud však plujete na motorovém člunu od Vodice, určitě je nebudete obeplouvat, byla by to velká zajížďka. Bezpečně proplujete s bójemi na pravoboku, hloubky je na to dost. Žádný hřích jste neudělali. Znovu zdůrazňuji, že více než bóje vám řekne mapa.

Zdroj C-map

Zdroj C-map

Kardinální značení u Zlarinu. Pro jachty je hloubka dostatečná i západně od znaku.
A to samé platí i pro bóje kardinálního značení. A znovu najdeme příklad před Šibenikem. Východní bóje kardinálního značení sice říká, že východně od ní je bezpečná voda, ale když se podíváte do mapy, tak uvidíte, že jachta s ponorem kolem 2 metrů nemá problém znak obeplout z kterékoli strany.

Na bóje je třeba pohlížet jako na navigační pomůcku. Dno v okolí bóje pak interpretuje mapa. Pokud se budete doslovně řídit tím, co bóje říkají, nic nezkazíte. Jen se občas projedete více, než by bylo nutné.

1083
Na horu