Search
× Search
Jak se otočit na místě?
Jan Koukal
/ Kategorie: Technika plavby

Jak se otočit na místě?

Potřebujete se s lodí otočit v přístavu mezi moly v místě, kde se to zdá nemožné. Aby to vyšlo, je třeba použít prop wash. Stručně česky jde o poslání vody lodním šroubem na vytočené kormidlo.

prop wash_otaceniZkuste se na lodi zastavit, vytočit kormidlo doprava a dát krátký přední chod. Výsledkem bude, že se jachta nerozjede vpřed, ale záď lodi se stočí vlevo. Pokud se potřebujeme otočit ještě více, můžeme dát zpátečku, aby loď zůstala stát a znovu přední chod. Znovu dojde ke stočení. To lze opakovat tak dlouho, než se loď otočí podle našich požadavků.

Tomu se říká prop wash. Lodní šroub při předním chodu žene rychlý proud vody na kormidlo, to díky tomu reaguje s velkou razancí. K dopřednému pohybu lodi nemusí dojít, pokud nemáme přední chod zařazen příliš dlouho.

prop wash RProp wash je při manévrování s lodí velmi užitečnou pomůckou. Jak pro otočení na místě, tak i jen pro pootočení, či pro vyvázání u mola zádí v bočním větru.

Couváte-li mezi dvě lodě k molu a zdá se, že do té vpravo vrazíte, dáte kormidlo doprava a zařadíte krátký přední chod. Záď se stočí vlevo a již bez problémů zajede do volného místa.

Další použití je při bočním větru a zajíždění zádí k molu. Pro příklad máme vítr zprava, který má tendenci snášet příď vlevo. Zajedeme k molu, vyvážeme si rychle pravé záďové lano (lano návětrné), kormidlo stočíme doprava (proti větru) a zařadíme přední chod. Loď se začne stáčet přídí proti větru a není větrem snášena. Sílu stáčení regulujeme množstvím plynu motoru. Následně máme čas na přípravu mooringového lana.

Toto a mnoho dalšího naleznete v knize Přístavní manévry. Nebo vás to naučíme na našich kurzech...

17634
Na horu