Search
× Search
Jak rychle můžeme plout?
Daniel Vodička

Jak rychle můžeme plout?

Víte, jakou maximální rychlostí můžete na moři plout? 10, 20, 50 uzlů? Tak tedy kolik?

Nečekejte exaktní čísla, ta na moři platí jen na minimu míst. Těmi místy jsou průlivy, průplavy, frekventované pasáže mezi ostrovy, ústí řek a jiné. Pro tato místa je maximální rychlost uvedena v plavebních příručkách. Pečlivá příprava na plavbu vám jasně řekne, kde tato místa jsou a jak rychle se v nich můžete pohybovat.

Dále může být u pobřeží omezena možnost plout ve skluzu. Je tomu tak například v Chorvatsku, kde mohou motorové čluny a skútry plout ve skluzu až 300 m od pobřeží.

A nyní jak je to všude jinde a za všech podmínek. COLREG říká, že loď se musí za všech okolností pohybovat bezpečnou rychlostí tak, aby mohla učinit vhodná a účinná opatření k zabránění srážce a zastavit na vzdálenost odpovídající daným okolnostem a podmínkám.
 

Co to znamená? Vždy musím plout tak rychle, abych měl situaci pod kontrolou, abych byl schopen zastavit, nebo jinak srážce zabránit. Pokud vlétnu v pátek do skrumáže lodí před benzínkou v Biogradu rychlostí 40 uzlů a budu doufat, že to dobře dopadne, pak to není bezpečná rychlost. Stejně tak není bezpečná rychlost 5 uzlů v té samé lokalitě na lodi bez radaru za mlhy husté tak, že by se dala krájet. Ani v takové chvíli nemusím být schopen srážce zabránit.


Co vše je třeba při stanovení bezpečné rychlosti brát v úvahu?Je to stav viditelnosti a hustota provozu, tedy dva činitele, o kterých jsme si již řekli. Dále jsou to manévrovací schopnosti lodi (reakce na kormidlo, schopnost zastavit), meteorologické podmínky (síla větru, stav moře, viditelnost), blízkost navigačního nebezpečí, ponor lodi ve vztahu k použitelné hloubce a v noci potom navíc přítomnost světelného pozadí (před rozjásaným městem objevíte nenápadná poziční světla mnohem později).

U lodí vybavených radarem bereme dále v úvahu:

Charakteristiky a omezení používaného radaru, omezení vyplývající z používané stupnice vzdálenosti, vliv meteorologických faktorů na zobrazení radaru, hustotu provozu a možnost, že radar neukáže všechny lodě v okolí.

Image
Pokud tedy pluje na vjezdu do kanálu La Manche v husté mlze kontejnerová loď rychlostí přes 20 uzlů, je možné pochybovat, že to je bezpečná rychlost. Ale je to na denním pořádku. Nás to ale obvykle nemusí trápit, je to problém kapitána lodi. Tedy... Nemusí nás to trápit v případě, že zrovna nejsme na kolizním kurzu.

Posuďte například sami, jaká je asi bezpečná rychlost při viditelnosti z můstku, jako je na videu níže.

 

17345
Na horu