Search
× Search
Jak rychle mohu plout?
Daniel Vodička

Jak rychle mohu plout?

Přidáváte plyn a loď zrychluje. Od určité chvíle se jí však nechce dál. Proč? Jaká je maximální rychlost naší jachty?
Znáte termín trupová rychlost? Dá se říci, že jde o maximální rychlost lodě ve výtlačném režimu plavby. Toto tvrzení má své rezervy, ale smiřme se s tím, že jde o maximální „rozumnou“ rychlost jachty. Pokud dále přidáváme výkon motoru, rychlost se změní jen minimálně. Dále už jen zvyšujete spotřebu motoru.
Při dosažení trupové rychlosti se vlnová délka příďové vlny, kterou jachta vytváří, rovná délce jachty na vodorysce. Při dalším zvyšování rychlosti se záď propadá do doliny příďové vlny a loď jede „do kopce“. 


Jaká je trupová rychlost jachty?


Vhull= 1,34 x √ Lwl

Vhull trupová rychlost v uzlech
Lwl délka na vodorysce ve stopách

Příklad
Máme jachtu dlouhou na vodorysce 36 stop (aby se to dobře počítalo). Její celková délka je tedy cca 12 metrů.
Vhull= 1,34 x √ 36
Vhull= 1,34 x 6
Vhull= 8,04 uzlů

Pokud se budete snažit jet s touto jachtou na motor rychleji, nebude se vám to příliš dařit. A budete dělat velké vlny. Půjde-li o sportovní plachetnici, na plachty se vám nejspíše podaří plout rychleji. Jachta se dostává do přechodové fáze ke kluzu.

11592
Na horu