Search
× Search
Jak plout s jachtou bokem
Daniel Vodička
/ Kategorie: Technika plavby

Jak plout s jachtou bokem

Umíte plout s jachtou bokem? Prostě ji posunout do strany. Ne dopředu, ne dozadu, ale do strany. Je to jednoduché. Jen k tomu potřebujete pomůcku.

Tou pomůckou je něco, co vám posune příď bokem. Může to být vítr, pak jste schopni jachtu posouvat do strany směrem po větru, nebo příďový propeler. V takovém případě posouváte jachtu do strany libovolným směrem.

Začneme s jachtou s příďovým propelerem. Výsledný pohyb lodi bude doprava. Postup je následující.

Stočíme kormidlo doleva a připravíme si příďový propeler. Nyní posuneme příď vpravo příďovým propelerem a následně (nebo zároveň) zařadíme krátký a razantní přední chod. Záď se díky prop wash (proudu vody, který lodní šroub hodí na kormidlo) posune vpravo. Aby se jachta nerozjela vpřed, zařadíme později zpátečku. Efektivnější pohyb bokem je na stranu, na kterou působí prop walk (stranový efekt rotace lodního šroubu). Například u jachet Bavaria s náhonem saildrive se jedná o pohyb vpravo.

V případě, že jachta nemá příďový propeler, ale vane boční vítr, je možné jachtu posouvat po větru. Necháme snést větrem příď. Kormidlo máme stočené proti větru a záď posuneme po větru krátkým, ale razantním zařazením předního chodu. Následuje opět zpátečka, která zajistí, že se jachta neposouvá vpřed.

A k čemu taková dovednost vlastně je? Například k tomu, abychom jachtu posunuli bokem u mola, u kterého stojí zádí k molu. Důvodem může být, že potřebujeme, abychom dosáhli na sloupek s elektřinou, vodou. Třeba ve chvíli, kdy je ve sprše namydlený člen posádky, čerpadlo vrčí, ale vody není více…

Podobné věci budou na podzim součástí cvičení při přístavních manévrech pro pokročilé

A ještě jedna drobnost. Se vší parádou manévr předvedete na lodi s jedním listem kormidla.

2215
Na horu