Search
× Search
Jak odplout od mola s větrem z předoboku
Daniel Vodička
/ Kategorie: Technika plavby

Jak odplout od mola s větrem z předoboku

Škody na jachtách nevznikají jen při připlouvání k molu. Mnohé šrámy nesou podpis na první pohled jednoduchého odplouvání. Přitom stačí vědět, jak na to.

Vítr vane z předoboku, trochu vás tlačí na molo, a vy potřebujete odplout. Nejjednodušším a nejbezpečnějším způsobem je nacouvání do záďového springu.

Začneme tím, že si připravíme fendry na záď, především až k hraně mezi bokem lodi a zádí. Ideální je zde velká koule. Není ale podmínkou.

Záďový spring (lano, které vede od záďového vazáku na palubě na pachole na molu směrem k přídi jachty - na obr. červeně) si protáhneme průběžně tak, by oba konce byly na palubě a spring na břehu procházel kolem pacholete nebo kruhu. Jen tak je možné si ho stáhnout při odpouvání zpět na palubu.

Nyní zařadíme mírný zpětný chod, odvážeme záďové vyvazovací lano a pak příďové vyvazovací lano. Jachta se opře do springu. V té chvíli se začne stáčet přídí od mola. Pokud se nestáčí, nebo stáčí jen pomalu, přidáme plyn na zpětný chod. Teď už se stáčí.

Nyní jen počkáme, až je příď vytočená dostatečně. Pak zařadíme přední chod a s rovným kormidlem odplouváme. Je to snadné a bezpečné.

Ještě dvě poznámky

Při zařazené zpátečce nezáleží, jak máme stočené kormidlo, protože jachta se opírá do springu i nikam nepluje. Kormidlo tedy nereaguje. Nejlepší je, mít ho na středu.

Proč se jachta stočí přídí od mola? Při zařazené zpátečce má jachta tendenci se stáčet kolem vazáku, na kterém je uvázána. Protože lodní šroub táhnoucí dozadu je ve středu lodi, vzniká páka mezi osou otáčení (vazák) a lodním šroubem. Proto dojde ke stočení.

Mnohé další manévry najdete v knize Přístavní manévry, nebo vás je osobně naučíme na našich kurzech.

5356
Na horu