Search
× Search
Jak odplout od mola?
Jan Koukal
/ Kategorie: Technika plavby

Jak odplout od mola?

Stojíte bokem u mola a vítr fouká z předoboku a mírně vás na molo tlačí. Jak od mola odplujete? Možností je více, my si tentokrát ukážeme možnost se záďovým springem.

Záďový spring si připravíme průběžně, oba jeho konce jsou tedy uvázané na palubě. Na bok na zádi uvážeme fendry tak, aby se trup jachty nemohl odřít o molo. Na lodích s kolmým zrcadlem je situace snazší, na turistických jachtách, které mají zrcadlo skosené, bude třeba jeden fendr na hraně zádi podržet.
 

Kormidlo máme na středu, tedy rovně. Odvážeme všechna lana, jako předposlední příďové vyvazovací lano a zůstaneme stát na záďovém springu. Zařadíme zpětný chod. Protože lodní šroub táhne jachtu dozadu ve středu lodi, ale vazák, za který je uvázána, je na boku, vznikne páka, která začne jachtu stáčet zádí k molu, tedy přídí od mola.


Jakmile je příď dostatečně stočena, zařadíme přední chod, uvolníme spring a s rovným kormidlem vyplujeme. Chybou by bylo stočit kormidlo od mola, protože záď by vybočila k molu a došlo by ke kolizi.

Nejde o příliš silný manévr. Se silnějším větrem k molu nebude fungovat. Na to je ale manévr s příďovým springem. Na širokých lodích je odjezd se záďovým springem silnější, než na úzkých.

 

Pokud vás přístavní manévry zajímají, celou škálu jich najdete zde. Nebo vás je naučíme v praxi na našich kurzech.

14745
Na horu