Search
× Search
Jak odhadnout správně kurz
Daniel Vodička
/ Kategorie: Navigace

Jak odhadnout správně kurz

Plujete na stoupačku k cípu ostrova, který potřebujete obeplout. O kolik je třeba vyostřit, aby obeplutí ostrova vyšlo a nesnesl vás vítr? Jako pomůcka vám stačí prsty vaší ruky.

Natáhnete-li ruku před sebe a vztyčíte prst, tento bude reprezentovat úhel 2°. Maličkost, kterou je dobré vědět, protože s ní můžete pracovat.

Při plavbě je jachta snášena větrem do závětří. Říká se tomu drift. Při plavbě na stoupačku je drift největší, řekněme kolem 10°. Znamená to, že plujeme-li do bodu A, doplujeme do bodu B o 10°více po větru.

Grafika Lodní noviny

Grafika Lodní noviny

Chceme-li doplout do A, musíme plout KR na C.
Otočíme-li situaci, je jasné, že pro plavbu do bodu A je nutné mířit na bod C, který je o 10°více proti větru. Jak ale kormidelník odhadne 10°? Na to je právě možné použít prsty na ruce. Pokud víme, že jeden prst jsou 2°, je třeba držet kurz o 5 prstů více do návětří, aby se podařilo v úvodu zmíněný ostrov obeplout.

Jednoduchá pomůcka, která dokáže ušetřit mnoho času a nervů.

3296
Na horu