Search
× Search
Jak ochránit široké zádě v přístavech?
Daniel Vodička
/ Kategorie: Technika plavby

Jak ochránit široké zádě v přístavech?

Moderní jachty jsou extrémně široké na zádi. To je velký problém při zajíždění zádí k molu. Rohy na zádi jsou zranitelné a běžně umístěné fendry nepomáhají, protože se při zajíždění odvalí. Jak situaci řešit?

Při zajíždění zádí mezi lodě s moderní jachtou širokou na zádi příliš nepomohou fendry na okolních lodích, protože roh na zádi má tendenci fendr druhé jachty odstrčit. Stejně tak nastává potíž s běžně uvázanými fendry na naší jachtě, protože je při zajíždění odvalíme. Jak tedy situaci řešit?

Grafika Lodní noviny

Grafika Lodní noviny

Fendry je třeba upevnit přímo na rohy.
K zafixování fendru na správném místě využijeme průvlak, který bývá na rohu umístěn. Lanko fendru protáhneme průvlakem (přední částí průvlaku) a táhneme ho nahoru na zadní koš, kde ho uvážeme. Protože při zajíždění bude mít fendr tendenci se odvalit k přídi, vyvazujeme lanko fendr na zadním koši mírně směrem k přídi, aby z průvlaku nemohlo vyklouznout.

Grafika Lodní noviny

Grafika Lodní noviny

Využijeme průvlaky, do kterých fendry přitáhneme a dotáhneme je na zadní koš. Pak se nemohou odvalit.
Dobře utažené lanko zajistí, že fendr zůstane na rohu lodě a chrání tak její nejzranitelnější část. Při vyplouvání je dobré fendr převázat. Zůstane na stejném místě, ale lanko bude protaženo zadní částí průvlaku a vyvázáno na zadním koši směrem na záď, protože bude mít tendenci utéct za záď.

2994
Na horu