Search
× Search
Jak ochránit loď u mola před vlnami
Daniel Vodička
/ Kategorie: Technika plavby

Jak ochránit loď u mola před vlnami

Vítr sílí, vlny rostou a vaše loď poletuje u mola jak korková zátka. Odplout z nějakého důvodu není možné. Každou chvíli hrozí nebezpečí, že fendry vyskočí. Pak už by to šlo rychle. Jak se v takové nepříjemné situaci zachovat?

Pomineme nyní nejlepší řešení, tedy vybrat si k stání jiné místo. To je samozřejmě dobrá rada, ale ne vždy je možné se podle ní zachovat. Ostatní přístavy mohou být plné, u jiného mola není místo. Jednoduchá řešení nemusí být vždy použitelná. Na lodi i v životě.

Stojíme tedy u mola, podmínky se horší a odplout není možné. Je třeba zasáhnout, než bude pozdě.

Ideální je v takové chvíli rezervní kotva, která je obvykle vybavena několika metry řetězu a dlouhým lanem. Naložte kotvu s řetězem do dinghy a připravte se na její vyvezení.

Stačíte na následující práci dva. Jeden řídí dinghy (vesluje), druhý kontroluje vypouštěné lano, aby se nezamotalo do propeleru.

Kotvu vyvezeme co nejdále do boku a proti větru a vyhodíme ji. Na palubě budeme přitahovat. Napínáme kotevní lano a zarýváme kotvu do dna. Můžeme na to použít i vinšnu. Zároveň uvolňujeme vyvazovací lana, aby se jachta vzdálila od mola. Dále je třeba použít druhé lano s naklapávací kladkou, nebo s obyčejnou horolezeckou karabinou. Kladku (karabinu) navlékneme na kotevní lano a na vazáku ho dotahujeme. Tímto způsobem jsme schopni odtáhnout od mola příď i záď jachty zároveň.

Jsou-li u mola mooringy, nemusíme si házet kotvu, je lepší se do boku odtáhnout mooringy, které jsou k dispozici.

Jsme-li v místě, kde hrozí provoz lodí, je dobré na mělce tažené kotevní lano (nebo mooring) umístit fendr jako bóji.

Mnohé další věci se můžete dozzvědět z naší kníhy

5906
Na horu