Search
× Search
Izolované nebezpečí
Daniel Vodička
/ Kategorie: Navigace

Izolované nebezpečí

Bóji izolovaného nebezpečí znají (skoro) všichni jachtaři. Mnozí dokonce vědí, co znamená. Kdo ale ví, jak daleko od ní plout? Jak v noci svítí? Jednou jsem dokonce slyšel, že černě…

Znak izolovaného nebezpečí označuje nebezpečí, kolem kterého je splavná voda. Po konzultaci s mapou ho tedy můžeme obeplout zprava i zleva, z východu i západu. Prostě odkudkoli. Tvar znaku není rozhodující. Bóje mají střídavě černé a červené vodorovné pásy. Vrcholovým znakem jsou vždy dvě černé koule.

Pokud bóje v noci svítí (ne každá bóje svítí, je třeba konzultace s mapou) jde vždy o dva záblesky.

Je to logické. Vrcholový znak = dvě koule = dva záblesky. Jednoduché a snadno zapamatovatelné.  

A jak daleko od bóje mohu plout? To není dané. je to logické. Bóje slouží jako navigační znak pro 5 metrů dlouhý motorák, i pro 200 metrů dlouhou nákladní loď. Motorák může některou bóji bezpečně minout o metr, pro nákladní loď může být 30 metrů málo. Vždy je nutná již několikrát zmíněná konzultace s mapou. To je alfa a omega. 

5217
Na horu