Search
× Search
Inspirace pro jarní plavbu
Daniel Vodička
/ Kategorie: Kam jet

Inspirace pro jarní plavbu

Jsou místa, která je dobré navštěvovat mimo sezónu. A důvodem není jen vedro, které ve Středomoří panuje. Vedle tepla k uzoufání jsou důvodem davy turistů. Ze zážitku k zamyšlení je nakonec jen šermovačka selfietyček.

Antický amfiteátr v Epidauru na Peloponésu je mimořádný. Divadlo pro 14 000 platících (zřejmě) je starý téměř 2500 let. Je zasazen do svahu, který ho navzdory velikosti dokázal ukrýt až do konce 19 století, kdy začaly vykopávky.

Divadlo má 55 řad sedadel. Některé řady jsou určené pro vyšší společenské vrstvy. Jsou vybaveny opěradly a vyrobeny z načervenalého mramoru. Jiné jsou pro prostý lid bez opěradel.Na rozdíl od mnoha jiných nebylo divadlo v době římské přestavěno. Díky vynikající akustice je slyšet tichý hovor i v nejvzdálenější poslední řadě. Navštívíte-li divadlo v době, kdy není přeplněné turisty, vyplatí se posedět v jedné z posledních řad a zamyslet se nad osudem civilizací, které již tehdy měly takové potřeby. 

Divadlo je součástí svatyně zasvěcené bohu lékařství Asklépiovi. Autorem byl architekt Polykteitos mladší. V letní sezóně se zde stále pořádají představení klasických řeckých dramat.

Foto Lodní noviny

Foto Lodní noviny

Pro 14 000 platících...
Součástí celého komplexu je vedle vykopávek také muzeum, ve kterém je možné si prohlédnout mnohé zdejší nálezy.

V letní sezóně je vstupné 12 EUR (děti a vojsko polovic), listopad až březen 6 EUR.

V zimní sezóně jsou volné vstupy každou první neděli v měsíci. Další informace včetně otvíracích hodin zde.

Pro jachtaře je nejbližším přístavem Palea Epidauros vzdálený 16 km. V létě však bývá přístav dost zaplněný flotilovými plavbami. Další možností je cca 45 km vzdálený Korfos, případně podobně vzdálený Poros.

535
Na horu