Search
× Search
Drony v offshore závodu
Marie Marková

Drony v offshore závodu

Sailing Anarchy přinesl zajímavé upozornění týkající se tradičního závodu Rolex Sydney 2019. Závodící jachty budou moci být vybaveni drony. Proč zavádět takové opatření a jaké může mít dopady?

Bod 15.7. vypsání závodu je součástí kapitoly věnované médiím, jejich právům a omezením. Říká, že loď může během závodu použít dron, který poletí i přistane zpět na loď. Ano, jedná se o vstřícný krok k médiím a referování o závodu. Jak ale bude takové opatření v praxi vypadat a jaká jsou jeho rizika?

Jistě, pohled na stovky lodí, nad kterými budou kroužit mraky dronů, bude změnou. Trocha tradiční krásy se vytratí. A jak se budou řešit případné kolize mezi drony je také otázkou. Kdo posoudí, zda kolize je či není úmyslná?

Jak může využití dronů změnit samotný závod? Dron umí letět vysoko a vidět daleko. Třeba by mohl pomoci s odhadem větru nebo by mohl zjistit, jak jsou na tom ostatní závodníci. Otázek spíše přibývá. A bez odpovědí… Zkrátka jeho vliv na strategii by mohl být obrovský.

Povolení dronů se bude řídit sailing instructions. Ta však bývají k dispozici nedlouho před samotným startem. Jistě budou zavedení dronů pečlivě řešit, ale lze takové pravidlo dobře ošetřit?

A vůbec jedná se, či nejedná, o porušení pravidla zákazu vnější pomoci, když dron vzlétne a přistane na stejné lodi? Jedná se o pomoc zvenčí, či ne? Opravdu je třeba médiím vycházet tolik vstříc?

Viz https://sailinganarchy.com/2019/04/22/unintended-consequences-2/

https://cyca.com.au/wp-content/uploads/2019/04/RSHYR-NoR-2019.pdf

3254
Na horu