Search
× Search
For Boat_2024_TOP
Délos, střed antického světa
Daniel Vodička
/ Kategorie: Kam jet

Délos, střed antického světa

Jak se mohl stát středem antického světa nevelký ostrov o rozloze jen 3,5 km2? Stal se centrem náboženským i obchodním, pokladnicí, a dokonce sídlem více než 25 000 obyvatel. Zažil neuvěřitelnou slávu, ale také pád do zapomnění. Dnes se jedná o jednu z nejvýznamnějších řeckých památek, která je pod ochranou UNESCO.

3000 let historie

Nebýt své historie, byl by Délos jen jedním z mnoha nevýznamných ostrůvků egejského archipelagu. Jeden z kamenů hozených do moře, jen 112 metrů vysoký, v létě spálený, nezajímavý. Historie však přes ostrov přeběhla a místní památky jsou jedny nejvýznamnějších z celého řeckého světa. Záblesk slavné historie trval 3000 let.

Křižovatka cest

Ostrov leží uprostřed Egeje, na půli cesty z Atén do Malé Asie, z Istanbulu na Krétu. To byl zřejmě jeden z důvodů, proč byl osídlen již ve 3. tisíciletí před Kristem. Podle řecké mytologie se na ostrově narodili dva řečtí bohové, Apollón a Artemis. Tím se stal ostrov svatou půdou. Nebylo možné se zde narodit, ani zemřít…

Od 8. století před Kristem se zde konaly velké slavnosti spojené se sportovními soutěžemi. Obchodní rozkvět ostrova se dostavil za Makedonského království. V té době na ostrově žilo více než 25 000 obyvatel.

Významné památky

Image
Rozsah místních vykopávek je ohromný a někdy bývá srovnáván s římskými Pompejemi. Ostrov byl po tisíciletí bohatý, byl náboženským centrem a zároveň pokladnicí. To znamenalo výstavbu mnoha velkých staveb, které se dochovaly do dnešních dnů. Stále je k vidění například Terasa lvů postavená v 7. století. Ze stejné doby pochází Chrám Naxijských, nebo socha Apollóna a samozřejmě přístav a přístavní mola.

Délský spolek

V době boje s mocnou Perskou říší byl pod vedením Atén založen Délský spolek (478 př. n. l.). Šlo o spolek řeckých států, jehož cílem bylo porazit Peršany. Pokladnice spolku sídlila na Délosu.

25 000 obyvatel za Makedonie

Za Makedonské říše přibyl k náboženskému významu ostrova i význam obchodní. Ostrov byl křižovatkou obchodních cest, počet obyvatel vzrostl na 25 000 a nad městem vyrostly další svatyně zasvěcené egyptským, syrským, fénickým a dalším božstvům.

Konec dlouhé historie

Význam ostrova ještě vzrostl po příchodu Římanů v roce 166 před Kristem. Tehdy byl Délos jedním z nejvýznamnějších středomořských přístavů. Jednalo se však o labutí píseň ostrova v dějinách. V roce 88 př. n. l. byl ostrov dobyt vojskem Mithridata Pontského. Jeho vojsko povraždilo 20 000 mužů, ženy a děti odvleklo do otroctví a ostrov poničilo.

Ostrov byl ještě jednou vypleněn. V roce 69 př. n. l. ho poničili námořní lupiči. Význam upadal, nakonec na něm zůstali jen správci Apollónovi svatyně. V době císaře Hadriána se Atény pokusily ostrov prodat, ale již se nenašel žádný zájemce.

V 7. století byl ostrov opuštěn definitivně. Během turecké nadvlády se ostrov stal sídlem pirátů, kteří terorizovali okolní ostrovy.

Vykopávky na ostrově probíhají od roku 1872. Od té doby stále probíhá průzkum ostrova.

Ostrov Délos bude možné navštívit v červnu během plavby Lodních novin Atény – Kos – Atény.

362
Na horu