Search
× Search
Co vám říkají bóje?
Daniel Vodička
/ Kategorie: Navigace

Co vám říkají bóje?

Bóje na moři potkáváme neustále. V některých zemích jich je plno (například Finsko), jinde s nimi šetří (s jistou dávkou zobecnění je možné říci, že cestou na jih jejich množství klesá). Víte, co vlastně znamenají?

Pojďme protentokrát vynechat bóje kardinálního značení, o kterých jsme již psali. Podívejme se na další bóje a ostatní věci, které s nimi souvisí.

Nejprve se podívejme na to, jaký je rozdíl mezi tím, jestli na mapě bóje stojí vertikálně, nebo je nakloněna vpravo. Bóje, která je na mapě ve svislé poloze, pevně stojí na mořském dně. Bóje, která je skloněna vpravo, pluje, je tedy na dně pouze ukotvena.

Izolované nebezpečí

Image
Izolované nebezpečí

Isolated danger mark

První si představíme bóji izolovaného nebezpečí. Černočerveně horizontálně pruhovaná bóje má jako vrcholový znak dvě černé koule. Ty jasně identifikují bóji nejen ve dne, ale i v noci. Dvě koule ve dne, to jsou dva záblesky bílého světla v noci. Ale pozor, ne každá bóje izolovaného nebezpečí musí v noci svítit. Vždy tedy pečlivě prostudujte mapu, ve které je toto uvedeno.

 

 

 

Znak bezpečné vody

Image
Znak bezpečné vody

Safe water mark

Červenobíle vertikálně pruhovaná bóje, s vrcholovým znakem ve tvaru červené koule, označuje konec splavného kanálu. Značí, že dále již je bezpečná voda, tedy voda dostatečně hluboká. V některých případech může značit začátek a konec úzkého plavebního kanálu. Řada těchto bójí může být použita pro vyznačení bezpečného průjezdu v jinak mělkých vodách. Význam bóje je tedy nutné vždy konzultovat s mapou. Bóji je možné obeplout zprava i zleva, ale obvykle ji necháváme po levoboku.

Laterální značení

Image
IALA systém A

Lateral marks

Zde každý hned ví. Zelená na pravoboku a červená na levoboku. To ale platí jen v určité části světa. Mořské vody jsou direction-of-buoyagena světě rozděleny do dvou systémů IALA (International Association of Lighthouse Authorities). Zelená vpravo a červená vlevo (IALA A) platí v Evropě, Africe, na Středním východě, v Asii, Austrálii a na Novém Zélandu. Zelená vlevo a červená vpravo (IALA B) platí v Severní, Střední a Jižní Americe, na Filipínách, v Japonsku a V Koreji.

Vrcholové znaky bójí jsou kuželového tvaru u zelené bóje na pravoboku a válec u červené bóje na levoboku. Bóje mají červené nebo zelené světlo. Charakteristika světla jednotlivých bójí se liší. Bóje je tak možné od sebe rozeznat a orientovat se podle nich.

Řeknete si zelená vpravo. Ale v jakém směru? Je to značeno ve směru vjezdu do přístavu. Pokud není tento směr jasný, je směr označen na mapě fialovou šipkou se dvěma fialovými kolečky.

Speciální znak

Image
Speciální znak

Special mark

Jde o žluté bóje, které mohou mít jako vrcholový znak žlutý kříž ve tvaru X. Bóje svítí žlutě, charakteristika světla je obvykle Fl.Y (zábleskové žluté), nebo Fl.Y.4s (žlutý záblesk za 4 sekundy). Bóje může mít různý význam, pro konkrétní případ je nutné konzultovat s mapou nebo almanachem. Konkrétně může jít například o spoil ground (místo, kam se vykládá materiál, vybagrovaný jinde ze dna), vojenské cvičiště, kabely a potrubí, vyústění potrubí, rekreační zóna (pláž, vodní lyže…), může jít o znak závodní dráhy, případně o bóji ODAS, která shromažďuje data o počasí, proudech, salinitě moře …

Dočasná bóje označující vrak

Image
Dočasná bóje označující vrak

Emergency Wreck Buoy

Jde o bóji, která dočasně označuje nový vrak. Má modré a žluté vertikální pruhy. Světlo je měnící barvu modré na žluté. Bóje je jen dočasná a používá se pro prvních 24 – 72 hodin.

21837
Na horu