Search
× Search
Co je to zdánlivý vítr a odkud vane?
Daniel Vodička
/ Kategorie: Technika plavby, Počasí

Co je to zdánlivý vítr a odkud vane?

Vítr vane od severu rychlostí 20 uzlů. Poplujete-li různými kurzy, bude se vítr, který na palubě pociťujete, měnit. Bude mít jinou rychlost i jiný směr. Vítr, který na palubě cítíte, je zdánlivý vítr.

Zdánlivý vítr se skládá z větru skutečného – směru a síly - a větru jízdního. Jízdní vítr je vítr, který vzniká vaším pohybem. Rychlost jízdního větru je shodná s rychlostí lodi a směr je opačný. Sečteme-li skutečný a jízdní vítr, vznikne vítr zdánlivý. Tedy ten, který na palubě pociťujeme.


Skutečný vítr

Co je skutečný vítr, je každému jasné. Jeho směr a rychlost změříme, postavíme-li větroměr na molo v přístavu.

Jízdní vítr

Jízdní vítr si vysvětlíme na příkladu kabrioletu. Za bezvětří stojí kabriolet na letištní dráze, s čumákem směřujícím na sever. Tedy kurz 000°. Blondýnka na sedadle spolujezdce se postaví. Zjistí, že nefouká. Elegán za volantem na to šlápne a v mžiku jede 100 km/h. Spolujezdkyně se postaví a rázem ví, že se pěkně rozfoukalo. Severák 100 km/h. To je jízdní vítr.

Zdánlivý vítr

Nyní si na třech případech vysvětlíme, jak se mění vítr zdánlivý podle kurzu, kterým plujeme vůči větru skutečnému.


Nákres je hypotetický. Skutečný vítr vane od severu rychlostí 20 uzlů. Loď je velmi rychlá a na všech kurzech pluje rychlostí 10 uzlů.

Na prvním obrázku zleva pluje jachta na stoupačku, tedy 045°. Na palubě naměříte zdánlivý vítr o rychlosti necelých 28 uzlů a směru přibližně 015°. Znamená to, že dánlivý vítr půjde více od přídě.

Na prostředním obrázku zůstává vítr nezměněn. Náš kurz je ale 090°, jedeme tedy na bočák. Rychlost zdánlivého větru bude tentokrát přibližně 22 uzlů a směr přibližně 028°. Opět tedy fouká více od přídě, než vítr skutečný.

Nakonec tu máme pravý obrázek, na kterém plujeme na zadobok, tedy kurzem 135°. Tentokrát na palubě naměříte směr zdánlivého větru 026°a jeho rychlost bude jen 14 uzlů. A znovu vidíte, že zdánlivý vítr je stočený více od přídě.

Závěr
Zdánlivý vítr přichází více od přídě, než vítr skutečný a jeho rychlost se od skutečného větru liší.

Kde je to důležité?
Důležitost tohoto poznatku je veliká. Nejprve měnící se rychlost větru.
V přístavu fouká 20 uzlů. Mám si dopřede zarefovat, nebo ne? Záleží, jakým kurzem na vítr popluji. Pokud popluji na zaďák, předpokládejme 6 uzlů rychle, na palubě ucítím příjjemný vánek o rychlosti 14 uzlů. Refovat by bylo zbytečné.
Pokud ale popluji proti větru rychlostí 6 uzlů, Na palubě to bude 26 uzlů a to je nejen na ref, ale rovnou na dva. 

Nyní směr zdánlivého větru. Směr zdánlivého větru využívají obvykle autopiloty při funkci WIND PILOT. Normálně to není problém. Ten nastane při plavbě na zadobok s extrémně akcelerující jachtou.
Plujete na oceánských vlnách na zadobok rychlostí 8 uzlů. Najednou se vaše jachta na vlně rozletí na 16 uzlů. Skutečný vítr je stejný, ale jízdní vítr zesílil na dvojnásobek. To znamená, že jde více od přídě. Autopilot se v tom případě snaží změnit kurz tak, aby byl zdánlivý vítr stále stejný. Proto musí odpadat. V extrémním případě může dojít k halze.

Aby k tomu nedocházelo, je třeba mít autopilot s funkcí TRUE WIND. Tato funkce však u standardních modelů není běžná..

Upozornění na závěr: Výše uvedené hodnoty byly řešeny pouze od oka graficky. Vše by se samozřejmě dalo spočítat zcela přesně, ale to necháme matematicky nadaným jedincům.

13056
Na horu