Search
× Search
Co dělat když…
Daniel Vodička
/ Kategorie: Technika plavby

Co dělat když…

Zajíždíte v maríně zádí k molu mezi lodě a už je jasné, že se loď nepodaří dotočit, hrozí kolize. Co je třeba v takové situaci udělat, jak pokračovat s manévrem?

Situace se zdá složitá, ale opak je pravdou. Jednoduchý návod zní: Začít brzdit a přetočit kormidlo do protisměru. To je ale příliš jednoduchý návod. Pojďme si to probrat detailněji.

Situace

Zajíždíme zádí mezi dvě jachty, stáčíme se na místo a již je jasné, že se manévr nedaří, jsme v oblouku příliš dlouzí a hrozí kolize se vzdálenější jachtou B.

Řešení

Grafika Lodní noviny

Grafika Lodní noviny

S citem brzdíme, přílišný posun vpřed není vítaný.
V první řadě je třeba zachovat klid. Vyvarovat se zbrklostí. Sledujeme, jak se záď blíží k jachtě B, kormidlo máme stočené na doraz na pravoboku. Když je jasné, že se nevejdeme, začneme s citem brzdit. Cíle jsou dva. Nevrazit do jachty B a nerozjet se příliš vpřed.

Grafika Lodní noviny

Grafika Lodní noviny

Jak začneme brzdit, přetáčíme kormidlo na opačný bok a prop wash stáčí záď ve směru šipky.
Brzdíme tedy s citem, a přitom hned přetáčíme kormidlo z pravoboku na levobok.

V té chvíli využíváme prop wash na kormidle. Proud vody se opírá do kormidla na levoboku a tlačí záď na opačnou stranu. Záď se vzdaluje od jachty B a posouvá se na střed mezery mezi loděmi A a B.

Grafika Lodní noviny

Grafika Lodní noviny

Jakmile je záď dotočená, zařadíme zpátečku a docouváme k molu.
Jakmile je záď dotočená, zařadíme zpátečku a manévr dokončíme.

Celý manévr je jednoduchý. Jde jen o to, pracovat citlivě s plynem a včas otočit kormidlem. Chce to cit, samozřejmě. Jinak pracujeme s plynem za bezvětří, jinak za bočního větru. Tak je to ale s manévry vždy. Není to žádná atomová věda, ale chce to chladnou hlavu a cit.

Pokud vám chybí jedno nebo druhé, učíme přístavní manévry v Praze na Vltavě, nebo na kurzech v Chorvatsku.

3389
Na horu