Search
× Search
Černá Hora nemá informace…
Daniel Vodička
/ Kategorie: Zajímavosti

Černá Hora nemá informace…

140 metrů dlouhá jachta Solaris Romana Abramoviče před pár dny unikla na poslední chvíli zadržení v Barceloně a na plný plyn doplula do Boky Kotorské. Tam strávila 2 dny bez toho, aby ji černohorské úřady zadržely a dnes opět odplula. Jak je možné, že Černohorci nekonali?

Trampoty ruských miliardářů pokračují. Západní svět pořádá hony na jejich jachty. Mnohé byly zadrženy, jiné se snaží přesunout do bezpečných přístavů. Jachta Solaris Romana Abramoviče utekla před sankcemi z Barcelony do Boky Kotorské v Černé Hoře, kde strávila dva dny na kotvě před Tivatem. Černá Hora se hned zpočátku připojila k sankcím Evropy a nebylo proto jasné, jestli je Tivat pro jachtu ruského oligarchy bezpečnou destinací. Nakonec se ukázalo, že ano. Dnes ráno nechala Černá Hora jachtu odplout. Ta se nyní pohybuje v Otrantu a směřuje k jihu.

Zajímavé bylo vysvětlení černororských úřadů… Prohlédly si papíry lodě a nikde jméno Romana Abramoviče nenašly. Ani když si každou stranu prohlédly dvakrát… Proto neměly důvod jachtu zadržet.

Černá Hora je nádherná země, ale její úředníci mají sklon věřit těm, kteří jsou svá slova ochotni podložit pádnými argumenty. Myslím, že pokud bylo v lodních papírech u každého listu několik stránek cenných příloh, úřad pochopil, že jachta nepatří majiteli Chelsea a potvrdil to štemplem.

Zážitek z konce tisíciletí...

Při své první plavbě do Černé Hory jsem nesehnal v Dubrovníku vlajku. Do vstupního přístavu Zelenika jsem připlul bez ní. Úřad si absence všiml a hned mi byla vyměřena pokuta "dvesto maraka".

Tehdy hodně peněz… Hned obratem ale tlustý kníratý úřad nabídl ekonomičtější řešení: „Shodou okolností tu mám jednu vlajku, kterou mi ušila manželka. Mohl bych vám ji prodat..."

Ptám se kolik? 

"Sto maraka!“

1935
Na horu