Search
× Search
Bójka nad kotvu?
Jan Koukal
/ Kategorie: Technika plavby

Bójka nad kotvu?

Někteří jachtaři preferují umístění bójky nad kotvu. Vypadá to dobře, ale je to dobrý nápad, špatný nápad, nebo jaký je to vlastně nápad?
Na první pohled je to nápad dobrý. Stojíte na kotvě a pozice kotvy je jasně označena. Nikdo se vám do ní nemůže zamotat. Navíc v případě, že se kotva na dně zasekne, máte možnost, jak jí vytáhnout. Tedy samé plusy. 

Platí to ale jen v prázdné zátoce. V letní sezóně na frekventovaném kotvišti to tak nebude.
Představte si kotviště Krknjaš na východě Velkého Drveniku nedaleko Trogiru. V létě se v příhodné mělčí části kotviště tísní desítky jachet. Bez potíží mohou stát blízko sebe, kotva jedné jachty může být pod zádí jachty druhé. Kapacita kotviště je v tom případě veliká. Jachty se mohou bez obav točit kolem svých kotev. 

Co ale nastane, jakmile zakotví jachta s bójí nad kotvou? Protože pozice bóje je stabilní, musí stát ostatní jachty tak, aby se při změně směru větru do bóje nezamotaly. To ale znamená výrazné snížení kapacity kotviště. U mělkých kotvišť to ještě nebude tak strašné, u hlubokých kotvišť bude situace mnohem horší. Je to dáno délkou kotevního řetězu a tedy poloměrem otáčení. 

Bóje nad kotvu není špatná. Platí to ale jen v místech, kde je přetlak míst ke kotvení nad poptávkou. Případně tam, kde na dně hrozí uvíznutí kotvy.

6752
Na horu