Search
× Search
Aby nedošlo k problémům...
Daniel Vodička
/ Kategorie: Technika plavby

Aby nedošlo k problémům...

Stalo se vám někdy, že odplouváte od mola, na vyvazovacím laně se udělá uzel, kousne se v oku, kterým lano prochází, loď škubne a začnou potíže? Jak tomu zabránit?

Vyplouváte z přístavu, všude lodí jak máku, fouká vítr, není to jednoduchá situace. Vše ale běží jako po drátkách. Najednou loď škubne, zastaví se, vítr ji stočí a začne divadlo! Na břehu se zasekl v oku nechtěný uzel na laně. Z poklidného dopoledne je drama na lodi vlastní, i na palubách jachet okolostojících.

Jak se vyhnout takové situaci nám řekl instruktor britské RYA Vojta Sládeček.

„Naši jachtaři mají obvykle na vazácích provléknuté dračí smyčky na vyvazovacích lanech. Vyvazovací lano vede od dračí smyčky na vazáku na pachole (nebo do oka) na molu a zpět na loď na vazák. Na druhém konci vyvazovacího lana se uvazuje klasický uzel na vazáku.
Je-li jachta takto vyvázaná a lano se při odplouvání zasekne v oku na molu, není možné ho povolit. Jachta se musí vrátit k molu (obvykle je u toho dost veselo), aby se lano podařilo uvolnit.
RYA doporučuje na obou koncích lana použít jen uzel na vazáku. Ten je možné kdykoli rozvázat a uvolnit. Navíc je velmi moudré, při vyvázání jachty dát delší konec vyvazovacího lana na vazáku dospod a kratší nechat uvázaný nahoře. Díky tomu není třeba protahovat okem dlouhý konec lana.“

Ještě přidáme radu od nás. Při vypouštění vyvazovacího lana si nechte lano projíždět rukou. Přesvědčíte se, že na laně není uzel a minimalizujete možnost jeho nechtěného vzniku. 

Další podobné rady najdete v publikaci Přístavní manévry Nebo vás vše naučíme na našich kurzech.


 

9495
Na horu