Search
× Search
53,3 uzlu a jiné zajímavosti z Amerického poháru
Daniel Vodička

53,3 uzlu a jiné zajímavosti z Amerického poháru

AC75 prapodivné jednotrupé jachty létající na foilech rychlostí, která se zdála před 10 lety nepřekonatelnou.  Jaké další zajímavosti skrývá současný svět Amerického poháru?

Zatím nejrychlejším týmem v Prada Cupu (vítěz Prada Cupu postupuje do Americas Cupu proti obhájci trofeje) byl tým American Magic, který je již ze hry venku. Ve své poslední rozjížďce dokázal letět rychlostí 53,3 uzlu. Jen pro představu. V roce 2009 byl vytvořen rychlostní rekord 51,36 uzlu. Jeho držitelem byl trimaran na nosných křídlech Hydroptere. O rok později byl překonán kiteboarderem Alexandrem Caizergues, který dosáhl rychlosti 54,1 uzlu. Až v roce 2012 rekord ustřelil mnohem dále. Byl to rychlostní speciál Vestas Sailrocket 2, který posunul laťku na 65,45 uzlu. Zatímco Vestas Sailrocket 2 je plavidlo určené k plavbě na jednom jediném kurzu za naprosto specifických podmínek, jachty pro Americký pohár jsou schopny víceméně běžně závodit.

A jak je to na stoupačku? Na stoupačku v 17 uzlech větru jsou tyto stroje schopné letět rychlostí 40 uzlů. To se to pak stoupá…

Vichřice na palubě

Vysoká rychlost znamená i vysokou rychlost zdánlivého větru. Tedy větru, který na loď a posádku působí. Plujete-li proti větru, sčítá se rychlost lodě a rychlost větru. Tedy část rychlosti větru, jachta nepluje přímo proti větru. Zde vychází, že zdánlivý vítr na palubě je kolem 50 uzlů. To už je fičák, který láme stromy.

Změna ve vratném momentu

Image
Lodě na Americký pohár nemají kýl. Mají dvě žabí nohy a na nich foily. Dokud neplují na foilech, jde o vratká stvoření. Vratný moment masivně roste, jakmile se vznesou na foily. Na foilu , který je na boku mimo loď, se do vratného momentu promítá hmotnost lodi, posádky, takeláže a samozřejmě i druhého foilu. Vratný moment naroste až někam na úroveň jachet Volvo 70. Vzhledem k rychlosti, s níž lodě přecházejí na foil, přichází změna vratného momentu v několika vteřinách.

Na stoupačku bez snosu

Představete si, že plujete na stoupačku. Běžně je třeba počítat s tím, že budete snášeni větrem. Obvykle se počítá snos cca 10°. Pokud fouká od severu a na kompasu máte 45°, ve skutečnosti plujete 55°, protože 10°vás snese vítr.

Na lodích AC75 tomu tak není. Mohou za to foily na spodku sklopných ramen (žabích nohou). Obvykle se pluje tak, že foily na spodku ramen nejsou rovnoběžné s hladinou, ale svírají s ní úhel kolem 45°. Znamená to, že nejsou sklopené až dolů, ale jsou dále od lodě. Díky větší vzdálenosti od lodě narůstá vratný moment.

Foil, který není rovnoběžný s hladinou, vyvíjí vztlak nejen ve vertikálním směru, ale také v horizontálním. Díky tomu jachta pluje ostřeji, než směřuje. Cca o 3°. Čili my při stoupačce 10° ztrácíme a jachty AC75 3° získávají. V našeem použitém příkladu to bude místo 45° jen 42°. 42° proti 55° na běžné jachtě. 

Dvojvrstvé plachty

Navzdory tomu, že plachty na AC75 vypadají víceméně konvenčně, opak je pravdou. Hlavní plachty jsou dvouvrstvé a připomínají křídlo. Představte si to jednoduše. Stěžeň má průřez D a v každém z rohů je vytažena jedna hlavní plachta, které se na zadním lemu spojí. Díky tomu se podařilo dosáhnout vysokého výkonu, jako je tomu u pevných plachet typu křídlo (minulé Americké poháry), přitom bez negativ křídla (nejde stáhnout).

Podrobnější článek vyšel zde

2569
Na horu