Search
× Search
16 rad jak přežít bouři na bóji
Daniel Vodička

16 rad jak přežít bouři na bóji

Blíží se bouřlivé dny a speciálně na Jadranu je třeba počítat s bórou o rychlosti až 50 uzlů. Jak přečkat ve zdraví takové počasí na kotevní bóji?

Silná podzimní bóra zasáhne Jadran zítra a následně příští týden v pondělí a úterý. Mnozí tráví podobné počasí na kotevní bóji. Co ale udělat, abychom se na bóji dočkali rána ve zdraví? Abychom se vyvarovali ošklivého zážitku české posádky jachty Hanse, která se loni vyvázala na bóji na Kornatech a odešla do restaurace. O nehodě své jachty se dozvěděla až z telefonátu charterové firmy, která se tázala, jestli vědí, kde je jejich jachta. Ta již dávno nebyla vyvázána na bóji, ale byla destruována vlnami na útesu o míli dále.

 • Hlavní plachtu dokonale zapněte do lazy bagu, uvažte její výtah tak, aby nebouchal do stěžně. Čekáte-li opravdový extrém, stáhněte lazy bag lanem, abyste zmenšili jeho objem.
 • Genu těsně zarolujte i s dvěma otočkami otěží přes zarolovanou plachtu. Otěže rukou dotáhněte na vinšně.
 • Důkladně přivažte dinghy na palubě, v případě očekávaného extrému ho vypusťte a sbalte do podpalubí.
 • V extrémním počasí sundejte ze zadního koše vše, co může ulétnout.
 • Volné výtahy uvažte tak, aby nemohly mlátit do stěžně.
 • Očekáváte-li extrémní počasí, stáhněte bimini. Sprayhood obvykle bouřlivé počasí zvládne, a navíc chrání hlavní luknu před deštěm.
 • Celkově se snažíme omezit odpor vzduchu na minimum
 • Uvažte se na mooringovou bóji nejméně dvěma lany. Nejméně jedno z lan by mělo vést do oka pod bójí. Lana musí být uvázana z vazáku, na bóji a zpět na stejný vazák. Pokud jsou uvázána symetricky, vazák – bóje – druhý vazák, hrozí, že se velmi rychle předřou.
 • Použijte co nejsilnější lana, jaká máte. Déle odolávají případnému předření a jsou pružnější.
 • Každé lano, které je pro udržení jachty na místě nutné, je třeba zdvojit.
 • V místech, kde lano prochází průvlakem, ho ošetřete proti předření. Používá se například kus hadice, ale poslouží případně i starý ručník.
 • Zkontrolujte, jak jsou vyvázáni vaši sousedé. Vaše příprava je marná, když se po hodině na vás navalí sousední jachta.
 • Kontrolujte pravidelně lana, kterými jste vyvázáni a místo, kde stojíte. Lana mohou vydržet, ale bóje ne. Větší jachta může betonový blok odtáhnout.
 • Zaveďte kotevní hlídky, v případě utržení z bóje jachta ihned rychle odplouvá. Obvykle vstříc nebezpečí.
 • Nechte si zapnuté navigační přístroje, abyste mohli v případě nutnosti hned odplout.
 • Počítejte předem s nejhorším. Raději se pečlivě připravit na nejhorší, které nepřijde, než podcenit situaci.
5621
Na horu