Search
× Search
Jak (snadno) uvolnit kotvu
Daniel Vodička

Jak (snadno) uvolnit kotvu

Moderní kotvy drží v mořském dně stále lépe. Pokud jsme večer dobře zakotvili, ráno může být fuška kotvu uvolnit. Platí to dvojnásob, pokud v noci hodně foukalo a dno je jílovité, nebo z jiného tuhého materiálu.

Chceme-li na kotvě strávit klidnou noc, při kotvení kotvu do dna na zpětný chod důkladně zaryjeme. Nebojíme se k tomu použít i 1500 nebo 2000 otáček. Pak kotva dobře drží.

Pokud něco dobře drží, tak se to špatně uvolňuje. U kotvy to platí stejně. Kotevní vrátek pak trpí, moc se mu nechce. Nemáte-li vrátek, tak se ještě víc nechce silákovi, který kotvu tahá ručně.

Grafika Lodní noviny

Grafika Lodní noviny

Řetěz zkrátíme na minimum a kotvu uvolníme tím, že zařadíme přední chod a přejedeme ji.
Řešení je jednoduché. Kotevní řetěz vytahujte motorem (silným chlapem) až do chvíle, kdy je zkrácený tak, že se ocitáme nad kotvou. Pak je čas využít silnějšího lodního motoru. Popojedeme dopředu přes kotvu a tím ji uvolníme (vylomíme) ze dna. Stačí málo, uvolnění kotvy cítíme. Pak pokračujeme vrátkem.  

Můžete být na plném kotvišti a nemůžete kotvu přejet, protože byste vrazili do lodě před vámi. Tak zacouváte. Máte-li řetěz dostatečně zkrácený, kotvu ze dna vytrhnete také.

4970
Na horu