Search
× Search
Co dělat, když nedrží kotva
Daniel Vodička

Co dělat, když nedrží kotva

Hodíte kotvu, vypustíte řetěz, zacouváte, vyzkoušíte ji a zjistíte, že nedrží. Vlečete ji po dně. Co máte v takové chvíli udělat?

Ještě předtím, než začneme probírat správná řešení, se nejprve podíváme na samotnou zkoušku kotvy. Kotvu je třeba vyzkoušet vždy, když se chystáme stát na kotvě dlouhodoběji. Tedy kotvíme-li jinak než na čtvrthodinovou koupačku. Jakmile máme kotvu zarytou do dna, pomalu přidáváme zpětný chod. Nejprve pomalu, aby se kotva mohla do dna pořádně zarýt. Kotva drží a my přidáváme plyn. Nebojte se v závěrečné fázi testu přidat plyn nad 2000 otáček. Kotva musí držet!

Najdou se i kormidelníci, kteří nechtějí příliš přidávat plyn, aby se kotva nevytrhla. Je to špatná úvaha. Má-li se kotva vytrhnout, ať se vytrhne při zkoušce. Je to lepší, než kdyby se utrhla v noci. raději třikrát kotvit, než v noci skončit na kamenech. 

Vypustit více řetězu

Často je na vině malá délka kotevního řetězu. Kotevník špatně odhadl délku řetězu, nebo jsme podcenili hloubku. Třeba proto, že hloubkoměr ukazuje hloubku od kýlu a nikoli od hladiny. K podcenění hloubky může dojít a náprava je snadná. Vypustíte-li více řetězu, nemůžete nic zkazit. Více řetězu lépe drží, minimem by měl být čtyřnásobek hloubky.

Zakotvit znovu

Nepomůže-li delší řetěz, je třeba kotvu vytáhnout nad hladinu a zakotvit znovu. Je-li vidět na dno, vybíráme místo, kde není na dně mořská tráva. To znamená, že kotvu vypouštíme na světlém písku, nikoli do tmavých řas. Není-li na dno vidět, s lodí popojedeme a vybereme jiné místo. Vypouštíme kotvu a pomalu couváme. Jen tak, abychom napínali řetěz, nikoli abychom kotvu za sebou táhli. Fouká-li vítr, obvykle stačí se nechat větrem snášet. Jakmile máme na dně dostatek řetězu, pomalu couváme a znovu začínáme testovat stejně, jak již bylo zmíněno. Přílišná rychlost při vypouštění kotvy může znamenat, že kotvu potáhneme po dně a nebude mít tendenci se zarýt.

Písek nebo skála

Světlé dno nemusí vždy znamenat písek. Někdy může jít o skálu, nebo jen slabou vrstvu písku na skále. Na takovém dně kotva nedrží. Kotevník ale v tom případě uslyší, že kotva skáče po skále. Nebo to může cítit, pokud položí ruku na řetěz.

Zjistíte-li skálu, přejeďte jinam, kotva vám nebude držet.

Chcete-li vědět o kotvení více, máme pro vás ve středu od 1800 online přednášku.

 

6230
Tygr_right small_2018
Na horu