Kurzy TOP
× Search

Služby na jachtách

Služby na jachtách
Služby na jachtách
Za článek o hlídkách děkujeme Oldovi Strakovi.  Při delších plavbách se na lodi neobejdeme bez pevně daného systému hlídek. Čím pevněji je systém stanoven, tím snazší a bezproblémovější je soužití posádky. Služba na jachtě (angl. watch) je období, při kterém část posádky řídí za plavby jachtu. V další části článku budu používat termín vachta. Termín pochází z polštiny a znamená to samé jako watch. Nejznámější je vachta navigační, při které se skipperem předem určená část posádky pravidelně střídá ve vedení jachty. Zde malá odbočka. U nás si většina skipperů říká vzletně kapitán. Rozdíl je nepatrný – kapitán na lodi má na veškeré práce posádku, skipper na jachtě si zpravidla vše musí udělat sám. Pokud ví jak. Ale zpět k vachtám. Pravidelné střídání posádky za plavby nebude mít zcela určitě smysl během denní plavby, kdy se plujeme vykoupat z jedné zátoky do druhé, nebo plujeme z mariny do mariny. Obvykle se používá při několikadenních mořských až několikatýdenních...

Kdo je na vině?

Dostali jsme zajímavou otázku od našeho čtenáře Jana Kocmana. Dotaz se týká poškození lodě při stání na kotvě. Jde o...

Astronavigace

Zájemci o astronavigaci mají možnost zakoupit česky psaná skripta. Skripta připravil Oldřich Straka a odborně na nich spolupracoval kpt. Josef Adamec, který se téměř půl století astronavigací v praxi zabýval a patří k...

Profesionální licence

Olda Straka nám poslal informace o tom, jak probíhají jednání o profesionálních licencích pro malá komerční plavidla (délka do 24m, výtlak do 200 BRT).
Na horu