Kurzy TOP
× Search

Nebezpečí! Kde je rozdíl?

Nebezpečí! Kde je rozdíl?
Nebezpečí! Kde je rozdíl?
Na mapě máte podobné značky. Jaké nebezpečí na vás číhá? Uvidíte ho, nebo ne? A jaké jsou mezi nimi rozdíly? Jedná se o řadu podobných značek, každá z nich ale má jiný význam. Vždy se jedná o nebezpečí pro naši plavbu. V prvním případě zprava jde o útes, který je nad hladinou i při nejvyšší hladině přílivu. Je tedy vždy nebezpečný. V tomto konkrétním případě je vysoký 4 metry nad nejvyšší hladinou. Nejvyšší hladina je na rozmezí zelené (přílivová zóna) a žluté. Jde tedy o útes, který ve dne vždy uvidíme. Na druhém obrázku zprava je útes, který je vždy pod hladinou. Není u něj uvedena hloubka, považujeme ho tedy za nebezpečný, i když nemusí být. Je třeba si uvědomit, že námořní mapy jsou určeny nejen pro jachtaře, ale i velké námořní lodě, nebo pro rybáře. Co není nebezpečné pro nás, může být nebezpečné pro jiné lodě. Proto jsou značeny i útesy v takových hloubkách, které se jachtařů netýkají. Třetí případ ukazuje útes, který je při nejnižším odlivu...

Co říká tato šipka

Na námořních mapách občas najdete tuto řůžovou šipku. Většinou jí nikdo nevěnuje pozornost. Říká nám však velmi důležité věc, které někdy mohou dokonce rozhodovat o našem bytí a nebytí. Říká...

Plavba v mlze - 3. díl

V poslední části seriálu o plavbě v mlze se zaměříme na to, co po nás vyžadují pravidla COLREG, tedy taková námořní pravidla silničního provozu.

Trochu navigace, aneb trojúhelník DST

Při navigaci samozřejmě kromě jiného počítáme s naší rychlostí, časem a vzdáleností, kterou chceme uplout. Často potřebujeme rychle spočítat, jak dlouho nám bude plavba trvat, nebo jakou uplujeme vzdálenost za daný čas. Pro ulehčení těchto jednoduchých výpočtů je dobré zapamatovat si...

Plavba v mlze - 2. díl

Asi největším pomocníkem pro plavbu v mlze je radar. S jeho pomocí jsme nejenom schopni určit s dostatečnou přesností svoji polohu, ale rovněž detekovat přítomnost dalších plavidel. Znalost správné obsluhy a nastavení platí u tohoto zařízení dvojnásob.

Plavba v mlze - 1. díl

Téměř každý z nás má zkušenost s jízdou autem v mlze a ví, že to není nic příjemného. Jak vypadá obdobná situace na moři? Ve zmíněném příkladu jízdy automobilem existuje poměrně jednoduchá rada: Držte se středové čáry. Na moři je ovšem vzhledem k absenci vyznačení jízdních pruhů situace poněkud...

Vrak? Jak ho poznat?

Poznáte na mapě všechny symboly, které značí vrak, nebo vraky? Není jen jeden a to může být pro mnohé matoucí. A zatímco některé vraky pro nás nijak nebezpečné nejsou, jiné mohou způsobit škody nemalé.

Zkratky v navigaci

Na navigačních přístrojích se . se zkratkami, které mnohým nic neřeknou. Přinášíme jejich přehled a překlad do češtiny. 

Český zmatek

Mnohé jachtaře rozradostní ovládání navigačních přístrojů v češtině. Na tento výdobytek ale raději honem zapomeňte, jinak se ztratíte ve světě nesmyslných zkratek.

Poslední
Na horu