Search
× Search
Skandál ve Vendée Globe vyšuměl
Daniel Vodička
/ Kategorie: Vende Globe

Skandál ve Vendée Globe vyšuměl

Plamen skandálu, který se v posledních týdnech rozhořel ve Vendée Globe po odhalení zpráv mezi Clarisse Cremer a jejím manželem Tanguym Le Turquaise, vyhasl. Porota, která měla prošetřit podezření na nepovolený routing, se usnesla, že vše bylo v rámci pravidel.

Níže přinášíme celé rozhodnutí zpracované pro vedení závodu. 

Je ale třeba si uvědomit, že jakékoli jiné rozhodnutí by mohlo být smrtelné nejen pro Clarisse, ale i pro samotný závod Vendée Globe, protože by byla podkopána důvěra v jeho férovost. 

Dne 12. února tohoto roku mě prezident Francouzské federace jachtingu informoval o anonymním e-mailu, který obdržel a který se týkal Clarisse Crémer, která údajně těžila z nedovoleného routingu od svého manžela Tanguy Le Turquaise během Vendée Globe 2020-2021. 

FFV požádala mě a vedení závodu, abychom jmenovali komisi, která by analyzovala pravdivost informací a jejich obsah.

Mezinárodní komise je přesvědčena, že ze strany Clarisse Crémer nebo Tanguyho Le Turquais nedošlo k žádnému pochybení. Beru proto na vědomí tyto závěry, ke kterým došlo zcela nezávisle.“

Alain Leboeuf - prezident Vendée Globe

 
ROZHODNUTÍ

VENDEE GLOBE 2020 č. 10

Slyšení podle pravidla 69.2 Závodních pravidel jachtingu v sobotu 2. března od 11:00

Účastníci:

Clarisse Crémer, skipper Banque Populaire ve Vendée Globe 2020-21.

Tanguy le Turquais, člen týmu Banque Populaire během závodu.

 

Svědci předložení stranami:

- Christian Dumard , odborník na weather routing a meteorologický expert vedení závodu pro Vendée Globe 2020

- Jacques Caraes ředitel závodu Vendée Globe 2020

Obvinění jsou závažná a týkají se samotného principu závodu, konkrétně sólového závodu bez cizí pomoci.

Organizační orgán, který jmenoval tuto mezinárodní jury podle pravidla 69.2(k), aby rozhodla, zda svolat slyšení, aktivně usiloval o to, aby se toto slyšení konalo.

Pravidlo 69 neobsahuje žádný časový limit pro svolání slyšení. Pravidlo 69.2(e) vyžaduje, aby slyšení podle pravidla 69 vyhovovalo několika pravidlům v Části 5 Závodních pravidel týkajících se protestů a žádostí o nápravu. Není uvedeno žádné pravidlo týkající se lhůt.

V tomto případě jsou důkazy, tedy náhledy zpráv z aplikace WhatsApp, stejně platné dnes, jako by byly během závodu 2020-2021, kdyby se objevily tehdy. Běh času nezměnil její význam.

Totožnost osoby, která obrázky zveřejnila, není známa. Metadata obrázků byla odstraněna. Jiné důkazy nejsou. To nebrání tomu, aby bylo svoláno slyšení podle pravidla 69 na základě toho, co obsahují, a že lze vzít v úvahu informace „z jakéhokoli zdroje“. Totéž se může stát v důsledku nepřiřazeného tiskového nebo televizního obsahu. Mezinárodní porota byla proto přesvědčena, že je správné, aby se toto slyšení konalo.

Mezinárodní porota pak musí rozhodnout, zda je „přesvědčena“, že (a) důkazy jsou pravé, a pokud ano, (b) že došlo k pochybení. Pokud ne, obvinění je zamítnuto. V tomto případě nebylo potřeba žádné další vyšetřování pravosti náhledů, protože obě strany následně v tiskové zprávě potvrdily jejich pravost. Otázkou pro slyšení tak bylo, zda došlo k pochybení některé ze stran.

 

ZJIŠTĚNÁ FAKTA

Hlavním zkoumaným, diskutovaným a zpochybňovaným důkazem bylo 14 náhledů obrazovek zpráv WhatsApp mezi Clarisse a Tanguym, z neznámého zdroje.

Pět obrázků obsahovalo příklady tras které vytvořil Tanguy. To se týkalo velmi odlišných částí závodu (průjezd tlakovou níží Theta, přiblížení k mysu Horm, překročení rovníku na cestě zpět a cíl závodu). Mezinárodní porota bere na vědomí, že Tanguy se snažil porozumět Clarissiným záměrům, aby se ujistil o její bezpečnosti (je to jeho manželka) a aby mohl odpovědět na otázky médií a rodiny. Trasy neobsahovaly žádné podrobné informace o větru, stavu moře, časech a možnostech trasy, které by si Clarisse mohla upravit pro vlastní použití při routingu.

Dva obrázky se týkají jejích problémů s AIS. Chce zkontrolovat, zda je viditelná na webu MarineTraffic.

Poslední náhledy se týkají dojezdu do cíle vzhledem k nepříznivým povětrnostním podmínkám. Na problém s podmínkami při dojezdu do cíle upozornil Race Management, který poskytoval závodníkům rady a informace o počasí a inicioval koordinaci jejich plánů s podpůrnými týmy. Z tohoto důvodu byla vytvořena skupina WhatsApp s vedením závodu, loděmi, pobřežními týmy a meteorologickým expertem. Načasování dojezdu do cíle bylo relevantní pro média a týmy. Její loď byla několik hodin za předchozím závodníkem a několik hodin před další lodí.

Clarissiny modely počasí používané při routingu byly sofistikovanější než jaké poskytl Tanguy a používala je každý den po mnoho hodin.

 

PRAVIDLA A ZÁVĚRY

Vypsání závodu NoR 4.3.2: Definice trasy

Snímky obrazovky neukazují, že „routing“ proběhl tak, jak je definováno v článku.

Clarisse nepožádala Tanguye o radu ohledně routingu. Nikdy neplula podle žádného z náhledů, které obdržela od Tanguyho. Nebyly to pro ni užitečné informace. Vždy měla lepší informace a měla čas pracovat na svých plánech. 

 

NoR 4.3.3 Podpora výkonu

Snímky obrazovky neukazují, že by Clarisse komunikace pomohla, jak je popsáno v článku.

 

NoR 6.4.5: Monitorování flotily, výjimečné okolnosti.

Vedení závodu aplikovalo článek NoR o výjimečných okolnostech na konci závodu kvůli obavám o bezpečnost kvůli silnému větru a extrémnímu počasí, aby zajistilo bezpečnost závodnice a její lodi. To zahrnovalo povolení konverzací.

Clarisse se zeptala na Tanguyho názor na své záměry s trasou do cíle. Vše bylo kvůli bezpečnosti a zahrnovalo to možnost záměrně zpomalit, aby se vyhnula odlivu na vjezdu do přístavu, nebo nočnímu příjezdu kvůli špatnému počasí. To byly problémy, na které vedení závodu upozornilo všechny závodníky a podpůrné týmy lodí, které by mohly být ovlivněny. Pomoci zvenčí se jí proto nedostalo.

Tanguy z vlastní iniciativy poslal Clarisse několik variant kurzu. Mezinárodní porota se domnívá, že to nebylo moudré nebo nutné, ale uznává, že jeho záměrem bylo ujasnění si plánů Clarisse spíše, než jí radit, co má dělat.

ROZHODNUTÍ

Pravidlo 69 – Mezinárodní porota je zcela spokojena s tím, že se Clarisse Crémer ani Tanguy Le Turquais nedopustili pochybení.

Obvinění Clarisse Crémer se odmítá.

Obvinění Tanguyho Le Turquaise se odmítá.

647
Na horu