Search
× Search
Jak to bylo s kolizí Borise Herrmanna
Daniel Vodička
/ Kategorie: Zajímavosti, Vende Globe

Jak to bylo s kolizí Borise Herrmanna

Měl Boris Herrmann pravdu, když tvrdil, že rybářská loď, se kterou se srazil 90 mil před cílem Vendée Globe měla vypnutý automatický identifikační systém AIS? Kde se stala chyba?

Záhada rybářské lodě, se kterou se srazil Boris Herrmann před cílem Vendée Globe, když bojoval o medaili, je rozluštěna. Jednalo se o španělskou rybářskou loď Hermanos Busto, která lovila v Biskajském zálivu hejky (štikozubec obecný). Lov probíhal na šňůru, na které jsou zavěšeny tisíce háčků. Šňůra byla v okamžiku nehody ve vodě.

Rybářská loď měla všechna poziční světla rozsvícena. Rybáři najednou viděli plachetnici připlouvající od zádi plnou rychlostí. Nebylo možné zareagovat (je třeba vzít v úvahu, že před nehodou se Boris Herrmann pohyboval rychlostí kolem 20 uzlů). Jachta narazila do levoboku rybářské lodě a zachytila se stěhy o světla.

Foto Aitor Badiola

Foto Aitor Badiola

Na rybářské lodi jde jen o škrábance.
Rybáři byli samozřejmě trochu jako v Jiříkově vidění. Všední rybářský den, nebo vlastně noc, bylo půl osmé večer, dřina, vlhko, zima, vlny. A najednou ze tmy zjevení. Narazilo do nich. Chvíli nic. Pak vybíhá někdo z podpalubí, rozsvěcí světla, uvolňuje loď a zase mizí do tmy. Mohlo by jít o surrealistický sen, pokud by na boku Hermanos Busto nezůstaly škrábance.

Rybáři hleděli do tmy. Mysleli si, že mohlo jít o pašeráky, kteří nechtěli žádné svědky. Kapitán rybářské lodi se snažil volat na 16. kanálu, ale nikdo se neozval. Rybáři kontaktovali Salvamento Marino v Madridu, aby nahlásili nehodu. Až později se dozvěděli od přátel, že šlo o jachtu účastnící se závodu Vendée Globe.

Rybáři ale naprosto popírají, že by měli vypnutý identifikační systém AIS. Od vyplutí 7. ledna měli AIS zapnutý. Naopak se diví, že se jim na monitoru neobjevila Herrmannova jachta.

Herrmann později zmírnil své vyjádření: „Spal jsem, náraz mě vzbudil. Byl jsem v šoku.“ V pátek Herrmann mluvil s majitelem rybářské lodě a za své vyjádření se omluvil.  

3605
Na horu