Search
× Search
For Boat_2024_TOP
Srážka uprostřed Atlantiku
Daniel Vodička
/ Kategorie: Ostatní regaty

Srážka uprostřed Atlantiku

Trimaran SVR Lazartigue se uprostřed jižního Atlantiku srazil s UFO. Do lodě zatéká. Do Kapského města je to 1200 mil, nejbližší obydlený kus země je ostrov Tristan da Cunha 300 mil proti větru.

Ostrov Tristan da Cunha je nedaleko, ale není to místo, kde by bylo možné opravit sofistikovaný karbonový Ultim trimaran, Na ostrově žije 234 obyvatel. S loděmi to budou umět skoro všichni. Se závodními trimarany? Nikdo!

Tristan da Cunha

Ostrov je odříznutý od světa. 2800 km do Afriky, 3200 km do Jižní Ameriky. O svoji důležitost přišel s otevřením Suezského kanálu, kdy obchodní lodě přestaly plout jižním Atlantikem. Od té doby rychle klesaly kontakty ostrovanů se světem. Když v roce 1919 po letech navštívila ostrov první loď, ostrované se dozvěděli o začátku, průběhu i konci první světové války.

Zajímavá situace na ostrově nastala v roce 1961. Ostrov musel být v důsledku sopečné aktivity evakuován. Obyvatelé byli přesídleni do Velké Británie. O dva roky později, když se sopečná aktivita uklidnila, proběhlo mezi ostrovany hlasování o návratu na ostrov. Britské úřady předpokládaly, že se nikdo z ostrovanů nebude chtít na ostrov uprostřed ničeho vrátit. Opak byl pravdou. 148 obyvatel hlasovalo pro návrat, jen 5 bylo proti.

Co se stalo na SVR Lazartigue

Trimaran SVR Lazartigue vedený Tomem Laperche plul na druhém místě sólového závodu kolem světa Arkea Ultim Challenge. Vedoucí dvojice plula rychlostí 33 – 38 uzlů před studenou frontou. Dnes nad ránem ve 0430 UTC se trimaran srazil s neidentifikovaným plovoucím předmětem. Poškozená je skříň daggerboardu a do lodě zatékalo. Tom Laperche je v kontaktu se svým pozemním týmem. Průnik vody se mu podařilo zastavit.

Caudrelier ve vedení

Na čele závodu pluje trimaran Maxi Edmond de Rothschild vedený Charlesem Caudrelierem. Stále udržuje rychlost kolem 35 uzlů. Za posledních 24 hodin uletěl 833 mil.

Pomineme-li poškozený SVR Lazartigue, je na druhém místě Thomas Coville na Sodebo. Na Caudreliera ztrácí, jeho rychlost klesla pod 30 uzlů. Zdá se, že už ho dohání (nebo dohnala) fronta. Stav moře za frontou nebývá vhodný pro plavbu plnou rychlostí.

Polohu lodí najdete zde.

664
Na horu