Search
× Search
Základy manévrů s motorovým člunem - 4.díl
Jan Koukal
/ Kategorie: Motorové jachty

Základy manévrů s motorovým člunem - 4.díl

Další díl seriálu o manévrování s motorovým člunem věnujeme manévrům na místě a možnostem, které nám dává použití příďového propeleru v kombinaci s dvojicí lodních šroubů.

Otáčení na místě

Jak se může jachta otáčet na místě? Vysvětlení je jednoduché. Podívejte se na to, jak se točí na místě jakékoli pásové vozidlo. Stačí jeden bok vpřed a druhý dozadu a je možné se na místě otočit. U lodě s dvojicí lodních šroubů je to stejné. Jen někdy mají lodní šrouby na otáčení větší vliv (větší sílu) a jindy menší. Čím dále od sebe lodní šrouby jsou, tím je otáčení silnější, razantnější, rychlejší. Důležitá je také vzdálenost propelerů od osy, okolo které se loď točí. Čím jsou k ose blíže, tím je opět otáčení rychlejší a razantnější.
Otáčení na místě je snadné. Stačí na jednom motoru zařadit zpětný chod a na druhém přední, loď se začne otáčet. Osa otáčení se nachází mírně za středem lodi. K otáčení po směru hodinových ručiček dáme levý motor vpřed a pravý vzad. V přístavech jde o často používaný manévr. 

 
Pravá a levá 

Jak povedeme loď do zatáčky, pokud nebudeme používat v přístavu kormidlo? Stačí na jednom motoru více plynu a na druhém méně. Například při předním chodu při zamýšleném oblouku vpravo dáme více plynu na levém motoru. Nebo můžeme dokonce nechat pravý motor na neutrál a na levém přední chod. Poloměr oblouku se liší podle toho, jaký je rozdíl mezi otáčkami pravého a levého motoru.

Příďový propeler
Dalším pomocníkem pro manévrování je příďový propeler. Na motorových lodích umožňuje nejen pootáčení přídě, ale dává také možnost posouvání jachty bokem. To je hlavní výhoda proti lodím jednomotorovým. Jak na to?
Pojďme přemýšlet nahlas. Potřebujeme s lodí zajet k nábřeží vpravo od lodě. Místo ke stání je jen jedno, není místo na klasické zajetí. Co teď? Co se stane, pokud zařadíme na pravém motoru přední chod a na levém zadní? Člun se začne stáčet zádí vpravo. To je to, co potřebujeme, záď má tendenci se pohnout k nábřeží. Zároveň nám ale utíká příď pryč od mola. Aby k tomu nedocházelo, pomůžeme si příďovým propelerem, kterým posuneme příď vpravo. No a to je výsledek, kterého jsme chtěli dosáhnout. Vpravo se posouvá příď, stejně tak i záď.
Tímto způsobem je možné s jachtou přijet bokem k molu. Není to sice tak snadné, jak se zdá na papíře, ale jde to. V praxi je k tomu třeba cit. Někdy více plynu zde, jindy více propeleru tamhle. Navíc je třeba počítat se setrvačností, kterou těžká jachta má, aby zajetí k molu bylo jemné.
Když už o tom tak přemýšlíme, víte, co byste měli udělat s kormidlem, aby vám s tímto manévrem pomohlo? Protože chceme dostat záď doprava, je třeba otočit kormidlo vlevo. Proč? Při otočení kormidlem vlevo při předním chodu se záď stáčí vpravo. Proud vody od pravého motoru bude směřovat na kormidlo a bude posouvat záď vpravo.

 

Mnoho informací o přístavních manévrech najdete zde.

Další část přineseme zítra.

 

5338
Na horu