Search
× Search
Ilegální marína na Makarské zavřena
Daniel Vodička

Ilegální marína na Makarské zavřena

12 let provozovat ilegálně marínu? Toho by si musel někdo všimnout, ne? Ročně přitom majitelé jachet zaplatili za stání cca 20 milionů HRK.

Jedná se o marínu Ramova Krvavica. Nevím, jestli jsou nynější situací zasaženi i čeští majitelé jachet, ale v minulosti víme nejméně o dvou českých plachetnicích, které si v maríně užily tvrdou zimu. Při silné bóře nebylo stání zde příliš bezpečné.

V pondělí byly pracovníky Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture zapečetěné administrativní prostory maríny a také zde provozovaná restaurace. Nepříjemná situace se před létem týká 255 míst k stání, z toho je 60 na břehu a 195 ve vodě.

Do roku 2007 šlo o sportovní přístav, který byl však následně rozšířen bez vědomí úřadů a bez řádné koncese na zábor pobřeží. Až nyní se podařilo úřednímu šimlu přeskočit všechny překážky do cesty nastavené a marínu zavřít. Na místě by měla fungovat bezpečnostní agentura, která bude dohlížet na zakotvené jachty.

5005
Na horu