Search
× Search
Koláček mistr Evropy, Tomek třetí
Daniel Vodička
/ Kategorie: Ostatní regaty

Koláček mistr Evropy, Tomek třetí

Známá dánská sólová regata Silverrudder se letos jela jako evropský šampionát jachet First 27 (Seascape 27). 450 startujících v závodě, 88 jachet v kategorii Keelboat Small, z toho na dvě desítky Seascape (First) 27. A na stupních vítězů dva naši reprezentanti.

Závod kolem dánského ostrova Fyn je dlouhý 134 mil. Vzhledem k charakteru závodu, při kterém se obeplouvá ostrov kruhového tvaru, není překvapením, že si závodníci užijí vše od křižování, až po plavbu na zadní vítr. Letos navíc vítr varioval také v síle a šplhal se až na 30 uzlů.

Na Seascape 27 startovali dva naši zástupci. Milan Koláček a Milan Tomek. Druhý jmenovaný si vedl v Dánsku dobře již loni, pro Milana Koláčka to byla premiéra. Nutno říci, že velmi zdařilá. Konkurence přitom byla silná, příkladem budiž slovinský reprezentant Uroš Kraševac, který letos dojel na třetím místě v závodě Les Sables – Les Acores ve třídě Classe Mini (shodou okolností na lodi Follow Me, kterou postavil Milan Koláček v roce 2009).

Foto archiv

Foto archiv

Milan Koláček na Seascape 27
Startovalo se na boční vítr a hned od začátku se tlačilo na pilu. Na stěžni Code 0 a jachty ve skluzu. Uroš Kraševac sice odstartoval lépe než Milan Koláček, ale ten ho rychle převálcoval a šel mezi Seascape do čela. A to navzdory faktu, že Milan závodí s klasickou dakronovou sadou plachet (na rozdíl od mnoha soupeřů).

Během závodu hrály roli také silné proudy, které jsou v úzkých úžinách samozřejmostí. Někdy to byla stoupačka s rychlostí 9 uzlů proti dnu, jindy pomalý zaďák proti proudu. Milan Koláček se držel na čele nejen mezi Seascape, ale i v Keelboats Small. Před ním dlouho plula jen dvojice větších a silnějších jachet Dehler 30OD.

V úseku na zadní vítr, který začínal při větru o rychlosti 10 uzlů, nasadil Milan Koláček velký genaker. Vítr ale rychle sílil a na konci dosahoval rychlosti 30 uzlů. V té chvíli již Seascape 27 dosahovala rychlosti přes 17 uzlů. Na výměnu nebyl čas, tak nakonec Milan raději stahoval plachtu asi míli před otočným bodem, aby bylo s čím později závodit. 

Foto archiv

Foto archiv

Milan Koláček
O medaili v Keelboats Small přišel Milan Koláček až nedaleko cíle, kdy byl jasně první v evropském šampionátu Seascape. V početném startovním poli si nevšiml, že před něj proklouzly dvě jachty jeho kategorie a skončil na čtvrtém místě za většími a rychlejšími loděmi. Kategorii Seascape 27 s přehledem vyhrál a stal se mistrem Evropy. Za ním skončil Uroš Kraševac ze Slovinska a třetí příčku obhájil výborně jedoucí Milan Tomek.

Celkové výsledky najdete zde.

 

1038
Na horu