Search
× Search
Tipovací soutěž Vendée Globe s Helly Hansen
Super Account
/ Kategorie: Samostatné články

Tipovací soutěž Vendée Globe s Helly Hansen

Tipněte si vítěze Vendée Globe a můžete vyhrát bundu AEGIR OCEAN DRY TOP v ceně téměř 27 000 Kč. Cenou útěchy budou tři baťohy HH Scout Duffel L. Tipovací soutěž jsme pro vás připravili se společností Helly Hansen.

Do cíle Vendée Globe zbývá posledních 5000 mil. Kdo z vedoucí skupiny zvítězí? Bude to Yannick Bestaven, Charlie Dalin, Thomas Ruyant, nebo Louis Burton? Někdo z dalších pozic? Ve hře může být i osmý Jean Le Cam, kterému se z času v cíli odečte 16 hodin a 15 minut za ztracený čas při záchraně Kevina Escoffeira.

Tipněte si v odpovědním formuláři níže, kdo bude vyhlášen vítězem Vendée Globe 2020. Správné tipy budou zařazeny do slosování a vítěz (ten nejšťastnější) vyhraje špičkovou bundu AEGIR OCEAN DRY TOP.  Je to bunda, ve které mnozí ze závodníků projeli celý Jižní oceán.

Cenou útěchy budou tři baťohy HH Scout Duffel L o obsahu 70 l. Losování cen útěchy proběhne ze všech účastníků soutěže.

Se společností Helly Hansen jsme připravili skvělou soutěž s fantastickou první cenou. Bundou, ve které si vítěz užije jachting za jakýchkoli povětrnostních podmínek. Všichni musíme věřit, že se na jaře již začne situace vracet do normálu a bude možné vyplout. Jachtařům na moři žádné nemoci nehrozí (na rozdíl od pevniny). Abyste byli na start sezóny připraveni, podívejte se u svých prodejců, co nového pro vás společnost Helly Hansen připravila.

Stručná pravidla soutěže

Pravidla soutěže jsou jednoduchá. Zašlete svůj tip na vítěze Vendée Globe pomocí formuláře na stránkách soutěže do neděle 17. ledna do půlnoci. Každý soutěžící se může zúčastnit jen jedním tipem. Hrát mohou jen starší 18 let. Soutěžit nesmí účastníci Vendée Globe, organizátoři a rozhodčí, ani my z Lodních novin. Tipovat můžete od okamžiku vyhlášení soutěže do neděle  17. ledna do 24:00 středoevropského času. Ze správných odpovědí bude vylosován vítěz hlavní ceny. Ze všech odpovědí budou vylosováni tři výherci cen útěchy. Vítězem Vendée Globe je závodník vyhlášený vedením závodu v oficiálních výsledcích (vzhledem k nápravám nemusí jít o prvního závodníka v cíli).

Pokusí-li se někdo tipovat vícekrát a tím získat neoprávněnou výhodu, bude nemilosrdně ze soutěže vyřazen. Bude-li zjištěno, že se někdo snaží tak nějak fotbalově (za peníze) ovlivnit výsledek závodu ve svůj prospěch, taktéž bude ze soutěže vyloučen.

Výherci soutěže budou vylosováni do 4 dnů od vyhlášení oficiálního vítěze závodu a budou zveřejněni na Lodních novinách.

Účast v soutěži znamená, že získáme vaše kontaktní údaje, protože jinak bychom nevěděli, kdo vyhrál a nemohli bychom mu zaslat cenu. Účastí v soutěži s tímto souhlasíte. Vaše kontaktní údaje se ocitnou v naší databázi a tam budou pod zámkem. Nikomu je nepředáme a maximálně je použijeme na zasílání našeho informačního newsletteru.

Budete-li vám toto proti mysli, dejte nám vědět a my vaše údaje smažeme (stručná verze pravidel GDPR).

Pořadatelem soutěže je společnost Lodní noviny, s.r.o., ve spolupráci s Helly Hansen.

Vytisknout
19332

Odpovědní formulář

Vyplňte jméno a příjmení, případně tituly
Vyplňte prosím Váš email.

Tipněte vítěze Velikonoční regaty 2020
Potvrďte prosím souhlas se soutěžními podmínkami.
Souhlasím se soutěžními podmínkami

Pravidla tipovací soutěže Vendée Globe s Helly Hansen

Soutěž probíhá od okamžiku zveřejnění do 17. ledna 2021 do 24:00.

Pořadatel soutěže

Pořadatelem tipovací soutěže Vendée Globe s Helly Hansen (dále jen „soutěž“) jsou Lodní noviny sro, se sídlem Pod Havlínem 748, Praha 5, 156 00, IČO: 05897289 (dále jako „pořadatel“).

Doba a místo platnosti soutěže

Soutěž probíhá ode dne zveřejnění soutěže na webu www.lodninoviny.cz do  17. ledna 2021 do 24:00 hodin středoevropského času (dále jen čas trvání soutěže) na území České a Slovenské republiky.

Účastníci soutěže

Soutěže se může zúčastnit ten, kdo v čase trvání soutěže tipuje vítěze vyplněním formuláře na stránce soutěže. Osoba nesplňující podmínky účasti, nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže, nebude do soutěže zařazená. Pokud by se ukázalo, že taková osoba se i přes výše uvedené stala výhercem v soutěži, například v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru a tato nebude předaná. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a jejích partnerů a osoby jim blízké ve smyslu dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Každý účastník soutěže může na soutěžní otázku odpovědět pouze jednou.

Pravidla soutěže

  1. Účastník soutěže musí splnit úkol – správně uhádnout vítěze Vendée Globe 2020. Na otázku v zadání soutěže se odpovídá vyplněním formuláře na stránce soutěže a odesláním formuláře organizátorovi soutěže.
  2. V případě splnění kritéria (1) postupuje účastník soutěže do losování, ve kterém Lodní noviny náhodně vylosují výherce.

Do soutěže jsou zařazené jen platně vyplněné a odeslané formuláře.

Ceny do soutěže

Soutěž probíhá ode dne zveřejnění soutěže do 17. ledna 2021 do 24:00 hodin středoevropského času na webové stránce www.lodninoviny.cz. Do soutěže se čtenáři zapojí vyplněním a odesláním formuláře se správnými odpověďmi. Správné odpovědi budou slosovány nejpozději do 4 dnů od vyhlášení oficiálního vítěze závodu. Následující den budou vítězové zveřejněni na Lodních novinách. 

Ceny do soutěže věnuje společnost Helly Hansen. 

Vítěz získá bundu AEGIR OCEAN DRY TOP.  Tato cena je určena pro soutěžícího, který správně uhodne vítěze a bude vylosován. 

V soutěži jsou také 3 ceny útěchy. Jde o baťohy HH Scout Duffel L. Cenu útěchy vyhraje ten, kdo se zúčastní soutěže a bude vylosován. 

Lodní noviny jsou oprávněny zveřejnit jméno a příjmení výherců na svých profilech na sociálních sítích a webových stránkách.

Závěrečná ustanovení

Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení.  O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její podmínky, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách, kde jsou k dispozici platné a úplné podmínky.

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a poskytuje Lodním novinám dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat. Soutěžící má právo na přístup k Údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho Údajů a další práva uvedená v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Na poskytnutí výhry není právní nárok a hodnotu výher nelze vyplatit v penězích. Výherce bere na vědomí, že je povinen vypořádat své případné daňové povinnosti vůči státu.

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 13.1.2021.

Na horu