Search
× Search
Velikonočka skončila. Ať žije Velikonočka!
Daniel Vodička
/ Kategorie: Velikonoční regata

Velikonočka skončila. Ať žije Velikonočka!

21. ročník Velikonoční regaty skončil. Skončil úspěchem, protože již to, že se ho podařilo zorganizovat, byl husarský kousek. V covidové době jsou i věci běžné takovým malým (velkým) vítězstvím.

Zkuste si to představit. Rok chystáte závod, na který si pronajímáte skoro 50 jachet, vyřizujete maríny, ceny, trička, snídaněobědyvečeře, dárky pro posádky, ceny pro vítěze. Jsou v tom miliony! A najednou je tady čínský mor. Celý svět se bojí, vláda zakáže nos vystrčit za hranice a je konec. Žádná Velikonočka nebude.

Vše se posouvá o rok. Nášivky na tričkách jsou vzpomínkou na ročník, který nebyl. Posun o rok a vše bude jako dříve. Jenomže… Jenomže se zdá že česká vláda je v boji s covidem stejně úspěšná, jako ruská duma v boji s alkoholismem. Duben 2021 je čím dál méně jistý. Desítky tisíc mrtvých doma ukazují, že ani 2021 se nemusí uskutečnit.

Nejistota

Panuje naprostá nejistota a v té musí organizátoři připravovat závod. Závod, jehož konání je ve hvězdách. Povolí závod chorvatská strana? Dostanou se závodníci přes hranice? A hlavně, dokážou se rozumně vrátit domů? Česká vláda situaci neusnadňuje a jiné informace jsou na stránkách MZV a jiné na zdravotnictví.

Navzdory všem klackům metaným pod nohy shůry, se podařilo závod zorganizovat, odstartovat, a dokonce i dojet. I když počasí mělo k ideálu daleko. Sníh zasypal Chorvatsko nejen na horách, ale i nedaleko od moře. Noční teploty spadly k nule a jugo mezi 30 a 35 uzly mělo z etapy do Dubrovníku udělat galeje.

Selhává technika

V náročných podmínkách navíc nevydržely lodě. Některé týmy hlásily technické problémy, jiné musely odstoupit. Závod měl před sebou brutálně ledovou noc. Organizátoři byli v těžké situaci. Na straně jedné na ně tlačily charterové společnosti, na straně druhé byla regata, kvůli které do Chorvatska závodníci přijeli. Nebylo snadné říci: „Budeme pokračovat, ať to stojí, co to stojí!“ Nebylo ani jednoduché etapu zkrátit. Každé rozhodnutí mělo jasné protiargumenty. Podívejte se někdy do smlouvy s charterovou společností, kterou podepisujete a zjistíte, že při plavbě za špatného počasítaháte za kratší konec lana.

Zkrácení etapy

Vedení závodu se nakonec rozhodlo etapu do Dubrovniku zkrátit a ukončit v Palmižaně u Hvaru. Jednalo se o kontroverzní rozhodnutí, na kterém někteří prodělali. Kritizováno ale bylo hlavně diváky, kteří na facebooku vyjádřili svoji nevoli.

Objevily se řeči o tom, co je to za závod, když se přeruší, že nešlo o nijak extrémní podmínky, že se má jezdit na lodích, které to vydrží a s posádkami, pro které to není problém. Řeči, řeči, řeči…

Buďme realisté

Podívejme se na to jinak. Velikonoční regata je (stejně jako ostatní české regaty) amatérským závodem jedoucím se na lodích, které jsou k dispozici. K dispozici na místě a za finance, které jsou přijatelné. Třeba by bylo možné najmout jachty, pro které by plavba proti 35 uzlovému jugu nebyla problém, ale pak bude startovné čtvrt milionu, nebo i více. Kolik zapálených jachtařů, kteří se na závod těší, se postaví na start?

Musíme vycházet z možností, které jsou, Myslet realisticky.

Počasí

A jak je to s počasím? Předpověď pro první etapu ukazovala jugo cca do 35 uzlů. To už není nijak příjemná stoupačka. A navíc 35 je předpověď, ale snadno to může vyšplhat na 40. Navíc se jednalo o noc s extrémně nízkými teplotami. Na palubě jsou amatérské posádky. Mezi nimi se najdou tací, kteří ani nemají vyhovující oblečení. To vše se počítá.

Jde zkrátka o amatérskou regatu na vypůjčeném zařízení, které není primárně do takových podmínek určeno. Nejedná se o profesionální závodníky Class 40 na připravených lodích.

Správné rozhodnutí

To vše jsou argumenty, které musí vzít vedení závodu v úvahu, když se rozhoduje. Myslím, že přerušení bylo na místě.

Jak bychom se na regatu koukali, kdyby pokračovala a došlo by k nehodě, při které by v ledové vodě někdo utonul? Také bychom si říkali, že rozhodnutí pokračovat bylo správné?

Je třeba nechat 21. ročník za sebou. Podařilo se ho uskutečnit, odjely se dvě etapy, byli vyhlášeni vítězové a posádkám se podařilo přes hranice proniknout zase domů. To vše je úspěch. Nyní jen doufejme, že příští rok již bude covidově normální a na oblíbenou regatu se bude možné normálně připravit.

Ať žije Velikonoční regata 2022.

Vytisknout
3081

Odpovědní formulář

Vyplňte jméno a příjmení, případně tituly
Vyplňte prosím Váš email.

Tipněte vítěze Velikonoční regaty 2020
Potvrďte prosím souhlas se soutěžními podmínkami.
Souhlasím se soutěžními podmínkami

Pravidla soutěže Tipovačka na vítěze Velikonočky 2022

Soutěž probíhá od okamžiku zveřejnění do 3. dubna 2022 do 23:59:59.

Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže Tipovačka na vítěze Velikonočky 2022 (dále jen „soutěž“) jsou Lodní noviny sro, se sídlem Pod Havlínem 748, Praha 5, 156 00, IČO: 05897289 (dále jako „pořadatel“).

Doba a místo platnosti soutěže

Soutěž probíhá ode dne zveřejnění soutěže na webu www.lodninoviny.cz do 3. dubna 2022 do 23:59:59 středoevropského letního času (dále jen čas trvání soutěže) na území České a Slovenské republiky.

Účastníci soutěže

Soutěže se může zúčastnit ten, kdo v čase trvání soutěže správně tipuje vítěze vyplněním formuláře na stránce soutěže. Osoba nesplňující podmínky účasti, nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže, nebude do soutěže zařazená. Pokud by se ukázalo, že taková osoba se i přes výše uvedené stala výhercem v soutěži, například v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru a tato nebude předaná. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a jejích partnerů a osoby jim blízké ve smyslu dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Každý účastník soutěže může na soutěžní otázku odpovědět pouze jednou.

Pravidla soutěže

  1. Účastník soutěže musí splnit úkol – správně tipnout vítěze Velikonoční regaty 2022. Na otázky v zadání soutěže se odpovídá vyplněním formuláře na stránce soutěže a odesláním formuláře organizátorovi soutěže.
  2. V případě splnění kritéria (1) postupuje účastník soutěže do losování, ve kterém Lodní noviny náhodně vylosují výherce.

Do soutěže jsou zařazené jen platně vyplněné a odeslané formuláře.

Ceny do soutěže

Soutěž probíhá ode dne zveřejnění soutěže do 3. dubna 2022 do 23:59:59 středoevropského času na webové stránce www.lodninoviny.cz. Do soutěže se čtenáři zapojí vyplněním a odesláním formuláře se správnými odpověďmi. Správné odpovědi budou slosovány na vyhlášení Velikonoční regaty a tamtéž budou vyhlášeni.  

Ceny do soutěže věnuje společnost Helly Hansen.  Vítěz získá tři batohy Duffel Bag ve velikostech 30, 50 a 70 litrů

Lodní noviny jsou oprávněny zveřejnit jméno a příjmení výherce na svých profilech na sociálních sítích a webových stránkách.

Závěrečná ustanovení

Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení.  O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její podmínky, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách, kde jsou k dispozici platné a úplné podmínky.

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a poskytuje Lodním novinám dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat. Soutěžící má právo na přístup k Údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho Údajů a další práva uvedená v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Na poskytnutí výhry není právní nárok a hodnotu výher nelze vyplatit v penězích. Výherce bere na vědomí, že je povinen vypořádat své případné daňové povinnosti vůči státu.

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 24.3.2022.

Tygr_right small_2018
Na horu