Search
× Search
Proč nedojela Velikonočka do Dubrovníku
Daniel Vodička
/ Kategorie: Velikonoční regata

Proč nedojela Velikonočka do Dubrovníku

První etapa Velikonoční regaty skončila nečekaně nikoli v Dubrovníku, ale v Palmižaně na Hvaru. Co bylo příčinou dramatického zkrácení závodu?

Organizátoři regaty museli bojovat se dvojicí soupeřů. Prvním bylo počasí. Jugo foukalo rychlostí kolem 30 uzlů. Stoupat proti třicetiuzlovému větru a vlnám, které s ním souvisí, není žádný med. Na zadek dostávají lodě i jejich posádky. Co se posádek týče, přidává se k tomu ještě letošní chladné jaro. Teplota moře je jen mezi 11 a 12°C, je zataženo a pocitová teplota kvůli větru a vzdušné vlhkosti vyčerpaným posádkám také nepřidá. Z toho důvodu rozhodnutí o přerušení před dlouhou a chladnou nocí přivítali mnozí závodníci s úlevou.

Zimní údržba

S počasím souvisel i druhý faktor, který měl na přerušení vliv. Byl to technický stav lodí. Silný vítr a touha uspět odhalily nedostatky zimní údržby. Na lodích docházelo k mnoha selháním. Jedna jachta za druhou mířily do bezpečných přístavů, aby bylo možné opravit, co nevydrželo soutěživost posádek, nebo přes zimu opraveno nebylo.

Na organizátory pak vyvíjeli tlak i majitelé jachet, kteří označovali podmínky za k závodění nezpůsobilé.

COVID faktor

K technickému stavu lodí je nutné zmínit všudypřítomný COVID faktor. Loňská sezóna byla pro charterové společnosti katastrofální (po finanční stránce). Charterová společnost na Murteru musela propustit polovinu zaměstnanců a prodat některé lodě, aby přežila. Zimní údržba je nákladná záležitost a pokud chybí zdroje, dopadne tak, jak dopadnout musela. Murter není jediný případ. 

Geniální improvizace

Foto Sea U Sailing

Foto Sea U Sailing

Důmyslná oprava otěžového vozíku.
Za zmínku zde stojí improvizace některých, kteří do cíle dopluli. Na snímcích z lodi Sea U Sailing Jana Hirnšala je vidět, jak se vítězství chtivá posádka poprala s otěžovými vozíky geny, které vylétly z kolejnic a poztrácely tak nezbytné kuličky. Nezbytné kuličky nahradila dvojice šroubováků…

Co bude dále

Kvůli technickým potížím organizátoři zaveleli k přesunu z Palmižany do závodního depa v Murteru, kde již čekaly týmy připravených mechaniků s kladivy v rukou, aby v rekordním čase opravily, co si opravu zasloužilo. Jako v depu F1.

Počasí dnes v Chorvatsku k závodění neláká. Přechází tlaková níže, hustě prší a bóra připomíná že zima umí kousat i v jarních měsících. Zítra plánují organizátoři regaty dlouhou etapu v okolí Murteru, která rozhodne o vítězi letošní Velikonočky. Připomínám, že na vítěze si můžete vsadit a vyhrát tak ceny od Helly Hansen.

Vytisknout
5178

Odpovědní formulář

Vyplňte jméno a příjmení, případně tituly
Vyplňte prosím Váš email.

Tipněte vítěze Velikonoční regaty 2020
Potvrďte prosím souhlas se soutěžními podmínkami.
Souhlasím se soutěžními podmínkami

Pravidla soutěže Tipovačka na vítěze Velikonočky 2022

Soutěž probíhá od okamžiku zveřejnění do 3. dubna 2022 do 23:59:59.

Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže Tipovačka na vítěze Velikonočky 2022 (dále jen „soutěž“) jsou Lodní noviny sro, se sídlem Pod Havlínem 748, Praha 5, 156 00, IČO: 05897289 (dále jako „pořadatel“).

Doba a místo platnosti soutěže

Soutěž probíhá ode dne zveřejnění soutěže na webu www.lodninoviny.cz do 3. dubna 2022 do 23:59:59 středoevropského letního času (dále jen čas trvání soutěže) na území České a Slovenské republiky.

Účastníci soutěže

Soutěže se může zúčastnit ten, kdo v čase trvání soutěže správně tipuje vítěze vyplněním formuláře na stránce soutěže. Osoba nesplňující podmínky účasti, nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže, nebude do soutěže zařazená. Pokud by se ukázalo, že taková osoba se i přes výše uvedené stala výhercem v soutěži, například v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru a tato nebude předaná. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a jejích partnerů a osoby jim blízké ve smyslu dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Každý účastník soutěže může na soutěžní otázku odpovědět pouze jednou.

Pravidla soutěže

  1. Účastník soutěže musí splnit úkol – správně tipnout vítěze Velikonoční regaty 2022. Na otázky v zadání soutěže se odpovídá vyplněním formuláře na stránce soutěže a odesláním formuláře organizátorovi soutěže.
  2. V případě splnění kritéria (1) postupuje účastník soutěže do losování, ve kterém Lodní noviny náhodně vylosují výherce.

Do soutěže jsou zařazené jen platně vyplněné a odeslané formuláře.

Ceny do soutěže

Soutěž probíhá ode dne zveřejnění soutěže do 3. dubna 2022 do 23:59:59 středoevropského času na webové stránce www.lodninoviny.cz. Do soutěže se čtenáři zapojí vyplněním a odesláním formuláře se správnými odpověďmi. Správné odpovědi budou slosovány na vyhlášení Velikonoční regaty a tamtéž budou vyhlášeni.  

Ceny do soutěže věnuje společnost Helly Hansen.  Vítěz získá tři batohy Duffel Bag ve velikostech 30, 50 a 70 litrů

Lodní noviny jsou oprávněny zveřejnit jméno a příjmení výherce na svých profilech na sociálních sítích a webových stránkách.

Závěrečná ustanovení

Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení.  O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její podmínky, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách, kde jsou k dispozici platné a úplné podmínky.

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a poskytuje Lodním novinám dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat. Soutěžící má právo na přístup k Údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho Údajů a další práva uvedená v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Na poskytnutí výhry není právní nárok a hodnotu výher nelze vyplatit v penězích. Výherce bere na vědomí, že je povinen vypořádat své případné daňové povinnosti vůči státu.

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 24.3.2022.

Na horu