Search
× Search
Arctic Patrol: do chladných vod s Helly Hansen
Daniel Vodička
/ Kategorie: Novinky

Arctic Patrol: do chladných vod s Helly Hansen

Novinkou zimy je unikátní bunda Helly Hansen. Komfort i v nejextrémnějších a nejméně předvídatelných klimatických podmínkách zajistí Arctic Patrol Modular Parka.

Na vývoji bundy Arctic Patrol Modular Parka se podíleli vědci, kteří pracují a žijí v polárních oblastech. Bunda nabízí až šest možných funkčních kombinací, které udržují tělo v komfortu v závislosti na okolní teplotě. I proto se produkt může chlubit nejvýznamnějším oceněním z oblasti sportovního designu - Red Dot „Best of the Best“ - které získal v letošním roce.

Jachtaři, kteří se rádi vydávají do extrémních podmínek a chladných vod, jistě ocení, že jim Arctic Patrol Modular Parka umožní pracovat na palubě celé hodiny v teplotě do -15 ° C. Bundu tvoří tři vzájemně propojené vrstvy: první měkká, druhá hřejivá a třetí chránící před živly. První je vyrobena z vláken lifa schopných extrahovat přebytečnou vlhkost a teplo; druhá je měkká tepelná vrstva z látky Primaloft® Gold s technologií „body mapping“, která udržuje teplo v oblastech, kde tělo nejsnáze prochladne.

Třetí vnější vrstvu tvoří část s náplní Primaloft® Gold Premium o hmotnosti 200 gramů, která ve hmotnosti i schopnosti odolávat vlhkosti spolehlivě poráží peří. Tyto vrstvy lze kombinovat až šesti různými způsoby v závislosti na venkovní teplotě. Specialitou bundy je pak kapsa Life Pocket, která náramně prospívá životnosti baterií mobilů a dalších zařízení, a nepromokavá taška pro případné přenášení bundy.

Na vývoji bundy se podílel fyziolog z Laughborough University Danny Longman. „Mým úkolem bylo zaměřit se na fyzickou náročnost práce v extrémním prostředí a na to, jak může výstroj přispět ke schopnosti pracovat v takových podmínkách efektivně a pohodlně. Poté jsem dal dohromady doporučení založená na těchto zjištěních, zejména s důrazem na ta, která se dosud zanedbávala,“ vysvětlil Longman.

Bunda Arctic Patrol Modular Parka už stihla sesbírat prestižní ocenění. V rámci již zmíněné ceny Red Dot Best of the Best byla bunda vybrána jako jeden z nejlepších produktů ve své kategorii pro své řemeslné zpracování a inovativní design. Neotřelý návrh a funkčnost bundy byly rovněž vyzdviženy organizátory ocenění ISPO Gold, kde byl svršek Helly Hansen vyhodnocen jako nejlepší outdoorový produkt, který si získal uznání od 42 porotců ze 13 zemí tří kontinentů.

Vytisknout
2939

Odpovědní formulář

Vyplňte jméno a příjmení, případně tituly
Vyplňte prosím Váš email.

Tipněte vítěze Velikonoční regaty 2020
Potvrďte prosím souhlas se soutěžními podmínkami.
Souhlasím se soutěžními podmínkami

Pravidla soutěže Tipovačka na vítěze Velikonočky 2022

Soutěž probíhá od okamžiku zveřejnění do 3. dubna 2022 do 23:59:59.

Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže Tipovačka na vítěze Velikonočky 2022 (dále jen „soutěž“) jsou Lodní noviny sro, se sídlem Pod Havlínem 748, Praha 5, 156 00, IČO: 05897289 (dále jako „pořadatel“).

Doba a místo platnosti soutěže

Soutěž probíhá ode dne zveřejnění soutěže na webu www.lodninoviny.cz do 3. dubna 2022 do 23:59:59 středoevropského letního času (dále jen čas trvání soutěže) na území České a Slovenské republiky.

Účastníci soutěže

Soutěže se může zúčastnit ten, kdo v čase trvání soutěže správně tipuje vítěze vyplněním formuláře na stránce soutěže. Osoba nesplňující podmínky účasti, nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže, nebude do soutěže zařazená. Pokud by se ukázalo, že taková osoba se i přes výše uvedené stala výhercem v soutěži, například v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru a tato nebude předaná. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a jejích partnerů a osoby jim blízké ve smyslu dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Každý účastník soutěže může na soutěžní otázku odpovědět pouze jednou.

Pravidla soutěže

  1. Účastník soutěže musí splnit úkol – správně tipnout vítěze Velikonoční regaty 2022. Na otázky v zadání soutěže se odpovídá vyplněním formuláře na stránce soutěže a odesláním formuláře organizátorovi soutěže.
  2. V případě splnění kritéria (1) postupuje účastník soutěže do losování, ve kterém Lodní noviny náhodně vylosují výherce.

Do soutěže jsou zařazené jen platně vyplněné a odeslané formuláře.

Ceny do soutěže

Soutěž probíhá ode dne zveřejnění soutěže do 3. dubna 2022 do 23:59:59 středoevropského času na webové stránce www.lodninoviny.cz. Do soutěže se čtenáři zapojí vyplněním a odesláním formuláře se správnými odpověďmi. Správné odpovědi budou slosovány na vyhlášení Velikonoční regaty a tamtéž budou vyhlášeni.  

Ceny do soutěže věnuje společnost Helly Hansen.  Vítěz získá tři batohy Duffel Bag ve velikostech 30, 50 a 70 litrů

Lodní noviny jsou oprávněny zveřejnit jméno a příjmení výherce na svých profilech na sociálních sítích a webových stránkách.

Závěrečná ustanovení

Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení.  O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její podmínky, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách, kde jsou k dispozici platné a úplné podmínky.

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a poskytuje Lodním novinám dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat. Soutěžící má právo na přístup k Údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho Údajů a další práva uvedená v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Na poskytnutí výhry není právní nárok a hodnotu výher nelze vyplatit v penězích. Výherce bere na vědomí, že je povinen vypořádat své případné daňové povinnosti vůči státu.

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 24.3.2022.

Na horu